PIESLĒDZIES E-KLASEI

Pirmdiena, 2024. gada 15. jūlijs

Egija, Egmonts, Egons, Henrihs, Henriks

9593.jpeg
Foto: wavebreakmediamicro / 123RF
Augstskolas un koledžas reflektantus šogad varētu sākt uzņemt no 1.jūlija, liecina Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotais noteikumu projekts.

Lēmumu par studentu uzņemšanas sākumu plānots pieņemt 23.februāra Ministru kabineta sēdē.

Ministru kabineta noteikumu projekta tiesiskais regulējums attiecas uz visām Latvijas augstākās izglītības iestādēm (AII), kas uzsāk studējošo uzņemšanu pirmajā gadā pēc vidējās izglītības iegūšanas - 57 AII. Ministru kabineta noteikumu projekta tiesiskais regulējums attiecas arī uz tiem AII reflektantiem (aptuveni 16 000 personu), kas 2016.gadā stāsies studiju programmās, kurās uzņemšanas prasība ir iepriekš iegūta vidējā izglītība.

Lai visām augstākās izglītības iestādēm nodrošinātu vienādas iespējas sākt studējošo uzņemšanu pirmajā gadā pēc vidējās izglītības iegūšanas, Ministru kabinets katru gadu nosaka termiņu, no kura var sākt reģistrēt un uzņemt reflektantus augstākās izglītības iestādēs pirmajā gadā pēc vidējās izglītības iegūšanas.

Reflektantu reģistrēšanas un uzņemšanas termiņš katru gadu tiek noteikts, pamatojoties uz noteikumiem par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību, kas paredz, ka centralizēto eksāmenu sertifikātus Valsts izglītības satura centrs (VISC) izsniedz piecu nedēļu laikā pēc attiecīgā mācību gada beigām, informē ziņu aģentūra LETA.

12.klases izglītojamajiem mācību gads šogad beigsies 17.jūnijā. Līdz ar to VISC ir noteicis, ka 2015./2016.mācību gada centralizēto eksāmenu sertifikāti pašvaldības izglītības pārvaldēm tiks izsniegti 30.jūnijā. Tādējādi nākamajā darba dienā - 1.jūlijā - AII var sākt reflektantu reģistrāciju un uzņemšanu.

Ņemot vērā to, ka viena uzņemšanas termiņa noteikšana jūlija sākumā, kā tas bija līdz 2011.gadam, rada risku, ka daļa no tām personām, kas vidējo izglītību ir ieguvuši ārzemēs, neizvēlēsies Latvijas augstākās izglītības iestādes par savu studiju vietu, bet gan stāsies citu valstu augstskolās un koledžās, kuru īstenotajās studiju programmās uzņemšana tiek organizēta ātrāk, ir svarīgi radīt iespēju ātrāk sākt šādu personu reģistrēšanu un uzņemšanu.

Līdz ar to noteikumu projekts paredz, ka reflektantus, kuri ir ieguvuši vidējo izglītību ārzemēs un nepretendē uz studijām valsts finansētās studiju vietās vai studiju programmās, kurās ir noteikts studējošo skaita ierobežojums, pirmajā gadā pēc vidējās izglītības iegūšanas augstskolas un koledžas var sākt reģistrēt un uzņemt no 1.marta.