PIESLĒDZIES E-KLASEI

Sestdiena, 2024. gada 18. maijs

Ēriks, Inese, Inesis

Bauskas sākumskola iekļauta Bauskas valsts ģimnāzijas sastāvā
Bauskas sākumskola iekļauta Bauskas valsts ģimnāzijas sastāvā
Foto: Bauskas valsts ģimnāzija
Ar 2020.gada 1.janvāri Bauskas sākumskola ir pievienota Bauskas valsts ģimnāzijai, un abas sāk darbu kā viena izglītības iestāde - Bauskas valsts ģimnāzija, ziņo aģentūra LETA.

Pirms septiņiem gadiem toreizējā Bauskas 1.vidusskola ieguva valsts ģimnāzijas statusu. Tobrīd normatīvie akti neparedzēja valsts ģimnāzijai tiesības īstenot pilnu pamatizglītības programmu, tādēļ vienā ēkā sāka pastāvēt divas izglītības iestādes - Bauskas Valsts ģimnāzija un no jauna izveidotā Bauskas sākumskola. Taču tagad stājušies spēkā grozījumi Vispārējās izglītības likumā, nosakot, ka valsts ģimnāzija ir tiesīga īstenot arī pilnu pamatizglītības programmu.

Pašvaldībā uzskata, ka līdz ar apvienošanu skolēnu vecākiem tiks nodots skaidrs un saprotams vēstījums, ka viņu bērns konkrētajā skolā varēs mācīties 12 gadus, un vecāki zināmā izglītības posmā nebūs spiesti pieņemt lēmumu par to, kur viņu bērnam turpināt izglītošanos, lai iegūtu pamata vai vidējo izglītību. Abu skolu apvienošana nozīmē arī pedagoģisko resursu efektīvāku izmantošanu.

Kā ieguvumu apvienošanai pašvaldība saredz plašākas iespējas skolēnu individuālajam darbam, fakultatīvajām nodarbībām, interešu izglītībai, dalībai projektos un izglītojošās aktivitātēs. Pēc pašvaldības domām, pieaugtu pozitīva konkurence gan izglītojamajiem, gan pedagogiem, tāpat vidusskolas posmā varētu piedāvāt konkurētspējīgāku padziļināto mācību jomu apguvi.