PIESLĒDZIES E-KLASEI

Svētdiena, 2024. gada 21. jūlijs

Meldra, Meldris, Melisa

No nākamā gada visās skolās Latvijā sāks īstenot pakāpeniskas pārmaiņas mācību saturā un pieejā
No nākamā gada visās skolās Latvijā sāks īstenot pakāpeniskas pārmaiņas mācību saturā un pieejā
Foto: pexels
No nākamā gada 1.septembra 1., 4., 7. un 10.klasēs visās skolās Latvijā sāks īstenot pakāpeniskas pārmaiņas mācību saturā un pieejā, aģentūru LETA informēja Valsts izglītības satura centra (VISC) pārstāve Liene Bērziņa.

Bērziņa stāstīja, ka šajā mācību gadā, sākot ar pirmsskolām, uzsākta pakāpeniska un pēctecīga pārmaiņu īstenošana mācību saturā un pieejā vispārējā izglītībā Latvijā. Šī gada 1.septembrī stājās spēkā jaunās pirmsskolas izglītības vadlīnijas, savukārt 2020.gada 1.septembrī stāsies spēkā jaunais Valsts pamatizglītības standarts, kas nosaka, ko un kā mācīsies skolēni no 1.klases līdz 9.klasei.

Tādējādi, no 2020.gada 1.septembra 1., 4., 7. un 10.klasēs visās skolās Latvijā sāks īstenot pakāpeniskas pārmaiņas saturā un pieejā.

Tāpat šogad ir veikti grozījumi Ministru kabineta noteikumos pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības standartos saistībā ar pakāpenisku pāreju uz mācībām latviešu valodā, atgādināja Bērziņa.

Eiropas Sociālā fonda projekta ietvaros "Kompetenču pieeja mācību saturā" ir izstrādāti un publiskoti pamatizglītības mācību priekšmetu programmu paraugi, savukārt 2020.gadā tiks turpināta programmu paraugu izstrāde vispārējās vidējās izglītības mācību satura īstenošanai.

Viņa apgalvoja, ka efektīvas mācību stundas īstenošanai un darbam mācību jomās ir īstenota pedagogu profesionālās kompetences pilnveide, izveidots mācību jomu koordinatoru tīkls novados un sniegts metodisks atbalsts, stiprinot pedagogu kopienu. 2020.gadā VISC plāno šo darbu turpināt.

Šogad uzsākta diagnosticējošā darba satura izstrāde 10. līdz 12.klašu skolēniem par ceļu satiksmes drošības jautājumiem, kas izglītības iestādēm tiks piedāvāts 2020.gada pavasarī.

Pēc Bērziņas paustā, sakarā ar plānotajiem grozījumiem Profesionālās izglītības likumā, kā arī saistībā ar rudenī pieņemto jauno vispārējās vidējās izglītības standartu, tiek izstrādāts jauns valsts profesionālās vidējās izglītības standarts un valsts arodizglītības standarts.

Kā uzsver VISC, grozījumi Profesionālās izglītības likumā paredz "elastīgas, individuālas izvēles iespējas skaidri un precīzi noteiktas Nozaru kvalifikācijas sistēmas ietvaros, ko nodrošina modulārā pieeja profesionālās izglītības programmu īstenošanā". Viņa uzsvēra, ka profesionālo kvalifikāciju varēs iegūt un pilnveidot pa daļām, novērtējot atsevišķu mācību posmu sasniegtos rezultātus un saņemot par to valsts atzītu dokumentu.

Profesionālās izglītības pievilcības veicināšanai un prestiža celšanai VISC turpinot profesionālās izglītības satura reformu - pilnveidotas nozaru kvalifikāciju struktūras, izstrādāti vai aktualizēti profesiju standarti un profesionālās kvalifikācijas prasības, kā arī izstrādāti digitālie mācību līdzekļi un iegādātas simulācijas iekārtas prasmju veidošanai un nostiprināšanai.

Kā ziņots, pilnveidoto mācību saturu un pieeju ieviesīs pakāpeniski. Šogad no 1.septembra pēc jaunās kompetenču pieejā balstītās sistēmas sāka mācīties pirmskolas audzēkņi, nākamgad tiks ieviests pilnveidotais mācību saturs arī 1., 4., 7. un 10.klasē, 2021./2022.mācību gadā jaunais mācību saturs tiks ieviests arī 2., 5., 8. un 11.klasē, savukārt visā izglītības sistēmā jaunais mācību saturs pilnībā tiks ieviests 2022./2023.mācību gadā.