PIESLĒDZIES E-KLASEI

Sestdiena, 2024. gada 20. aprīlis

Mirta, Ziedīte

Ķekavas novadā pašvaldība izmaksājusi stipendijas vidusskolēniem 13 000 eiro apmērā
Ķekavas novadā pašvaldība izmaksājusi stipendijas vidusskolēniem 13 000 eiro apmērā
Foto: pexels
Jau piekto gadu pēc kārtas abās Ķekavas novada vidusskolās 10.-12. klašu audzēkņi par labām sekmēm saņem stipendijas 30 vai 50 eiro apmērā. Šobrīd stipendiju saņem 33 vidusskolēni, gada laikā šim mērķim izlietoti gandrīz 13 000 eiro no pašvaldības budžeta.

Ķekavas novadā stipendijas par labām sekmēm šajā mācību semestrī saņem 33 skolēni - deviņi Baložu vidusskolā, no kuriem augstākais vidējais vērtējums ir 9,13 balles, un Ķekavas vidusskolā - 24 audzēkņi, kur augstākais vidējais vērtējums ir 8,71 balles. Pavasara semestrī Ķekavas novadā stipendijas saņēma 36 skolēni un augstākais vidējais vērtējums bija 9,31 balles. Kopumā stipendijās 2019. gadā ir izmaksāts 12 984 eiro.

Pēdējos piecos gados ir pieaudzis kopējais bērnu skaits, kuri izvēlējušies turpināt mācības kādā no Ķekavas novada vidusskolām. 2019./2020. mācību gadā novadā 10.-12. klasē mācījās 159 audzēkņi, 116 no tiem Ķekavas vidusskolā un 43 skolēni - Baložu vidusskolā. Savukārt pirms pieciem gadiem kopējais vidusskolēnu skaits novadā bija 104 skolēni.

Stipendijas tika ieviestas 2014./2015. mācību gadā un to mērķis ir motivēt vidusskolēnus mācīties Ķekavas novada skolās un paaugstināt savus mācību sasniegumus. Ķekavas novadā ir divas izglītības iestādes, kur skolēniem ir iespēja iegūt vidējo izglītību - Ķekavas un Baložu vidusskola.

Uz stipendijām var pretendēt Ķekavas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu 10. - 12.klašu audzēkņi. Viņi var pretendēt uz divu veidu stipendijām - ja vidējais vērtējums iepriekšējā semestrī nav zemāks par 7,5 ballēm, audzēknim ir iespēja saņemt ikmēneša stipendiju 30 eiro apmērā, bet, ja skolēna vidējais vērtējums iepriekšējā semestrī nav zemāks par 8,5 ballēm, - tad 50 eiro mēnesī. Iepriekšējā semestra vērtējums nevienā mācību priekšmetā nedrīkst būt zemāks par 6 ballēm. Stipendiju var saņem tie, kuriem nav neattaisnotu stundu kavējumu, kuri ievēro skolas iekšējos kārtības noteikumus un kuriem nav administratīvie pārkāpumi ārpus skolas. Kā viena no prasībām, lai iegūtu mācību stipendiju, ir obligāta interešu izglītības pulciņu apmeklēšana.