PIESLĒDZIES E-KLASEI

Sestdiena, 2024. gada 20. aprīlis

Mirta, Ziedīte

Ko es kā skolotājs, skolēns vai vecāks zinu par cilvēktiesību izglītību?
Ko es kā skolotājs, skolēns vai vecāks zinu par cilvēktiesību izglītību?
Foto: Tiesībsargs
Tiesībsargs aicina uz konferenci “Kā runāt par cilvēktiesībām? Cilvēktiesību izglītība valsts un nevalstisko organizāciju darbā” otrdien, 10.decembrī, no plkst. 9:30 līdz 12:30.

Cilvēktiesības nav kaut kas atrauts vai īpašāks ārpus ikdienas. Ikviens tās bauda un realizē teju ik uz soļa, visticamāk pat neaizdomājoties, ka tieši šajā brīdī realizē savas cilvēktiesības. Piemēram, izsakot savu viedokli klasē vai vecāku sapulcē, tiek realizētas izteiksmes jeb vārda brīvības tiesības.

Konferences programma:

Cilvēktiesību izglītība un tiesībsargs

•             Laura Lapiņa, Tiesībsarga biroja Pilsonisko un politisko tiesību nodaļas vecākā juriste

Cilvēktiesību izglītība un tiesu sistēma

•             Ketija Strazda, Satversmes tiesas priekšsēdētāja palīdze

•             Veronika Krūmiņa, Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja

Cilvēktiesību izglītība un valsts pārvalde

•             Lāsma Stabiņa, Iekšlietu ministrijas nacionālā koordinatore cilvēku tirdzniecības novēršanas jautājumos

•             Jana Priedniece, Jaunatnes starptautisko projektu aģentūras Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas vecākā projektu vadītāja un Nataļja Gudakovska, projekta “Jaunatne par cilvēktiesībām” eksperte

Cilvēktiesību izglītība un nevalstiskās organizācijas

•             Ieva Leimane-Veldmeijere, biedrības Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem „ZELDA” vadītāja

•             Arina Melse, nevalstiskās organizācijas “Baltic Human Rights Society” valdes locekle un pētniecības vadītāja

Konference norisināsies Tiesībsarga birojā, Baznīcas ielā 25, 4.stāva zālē. Klausītājiem tā ir bez maksas.

Dalībai konferencē ir jāreģistrējas elektroniski līdz 2019.gada 9.decembrim ŠEIT.

Valsts un sabiedrība spēj cieņpilni pastāvēt tikai tad, ja tiek ievērotas cilvēktiesības. Latvijas turpmāka veiksmīga attīstība ir iespēja tikai ar izglītotiem, pilsoniski aktīviem un pārliecinātiem jauniešiem. Labi zināms ir slavenais Nelsona Mandelas citāts: “Izglītība ir visspēcīgākais līdzeklis, ko var izmantot, lai mainītu pasauli.” Un tieši tāda ir arī tiesībsarga sūtība – informēt un izglītot sabiedrību par tās tiesībām, tādēļ tiesībsargs īpašu vērību ir pievērsis cilvēktiesību izglītības veicināšanai Latvijas skolu jauniešos.

Cilvēktiesību izglītības tematikā tiesībsargam nepiemīt monopola tiesības, arī jaunā kompetencēs balstītā izglītības sistēma paredz mācību saturā iekļaut dažādus cilvēktiesību jautājumu komponentus. Arī nevalstiskās organizācijas sniedz neatsveramu ieguldījumu cilvēktiesību izglītības veicināšanā.

Lai dalītos ar savu, citu iestāžu un organizāciju pieredzi un mudinātu arī citus būt zinošiem un aktīviem šajā jomā, tiesībsargs vienu no šī gada cilvēktiesību un labas pārvaldības konferences tēmām ir veltījis tieši cilvēktiesību izglītībai. Uz konferenci aicinām skolu, valsts un pašvaldību iestāžu, biznesa un nevalstisko organizāciju pārstāvjus un Latvijas skolu skolēnu vecākus, jo izglītība jau sen vairs nav tikai tradicionāla mācīšanās no mācību grāmatām.