Pēc Izglītības un zinātnes ministrijas publiski pieejamiem datiem, šajā mācību gadā vispārējās izglītības, profesionālās izglītības, interešu izglītības, profesionālās ievirzes, speciālās izglītības, kā arī kultūras iestādēs un dažādās privātajās studijās darbojas 610 kori ar 20 769 dalībniekiem, 122 instrumentālās mūzikas kolektīvi ar 3107 dalībniekiem, 993 mazie mūzikas kolektīvi (vokālie ansambļi, vokāli instrumentālie ansambļi, popgrupas, kapelas u. c.) ar 11 967 dalībniekiem.

Valsts atbalsts bērnu talantu attīstībai pēdējo gadu laikā palielinās – 2018. gadā valsts budžeta finansējums interešu izglītības pedagogu darba samaksai bija 15,1 milj.eiro, bet 2019.gadā – 16,4 milj.eiro. Savukārt valsts budžeta finansējums vienam bērnam interešu izglītībā palielinājies par nepilniem 7%. Pēdējos divus gadus interešu izglītībā iesaistīto bērnu skaits saglabājas nemainīgi augsts – ap 215 000 bērnu.