PIESLĒDZIES E-KLASEI

Ceturtdiena, 2024. gada 25. jūlijs

Jēkabs, Žaklīna

Bērnu nometnēs vienlaicīgi varēs darboties vairākas grupas
Bērnu nometnēs vienlaicīgi varēs darboties vairākas grupas
Foto: pexels
Rīkojot bērnu nometnes klātienē, ēkās ar vairākiem stāviem, atsevišķās ēkās vai ēkās ar vairākām ieejām, turpmāk vienlaicīgi būs atļauts darboties vairākām grupām. Savukārt dienas nometnēs ārpus telpām dalībniekiem un personālam nebūs jālieto mutes un deguna aizsegi. To paredz Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotie grozījumi noteikumos par epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, kas šodien, 2021. gada 15. jūnijā, apstiprināti valdībā.

Nometnē var piedalīties darbinieki un bērni, kuriem pēdējo 48 stundu laikā pirms nometnes sākuma veikts Covid-19 tests un tas ir negatīvs, atkārtots tests tiek veikts nometnes norises laikā vienu reizi nedēļā. Testi tiek apmaksāti no valsts budžeta, testēšanas procesu koordinē Veselības inspekcija. Testu var neveikt, ja dokumentāri iespējams apliecināt vakcināciju pret Covid-19 vai ja cilvēks pārslimojis infekciju.

Dalībnieku skaits vienā nometnes grupā, tāpat kā līdz šim, pagaidām nevar pārsniegt 20 bērnu. Vienlaikus Veselības ministrija šobrīd kopumā vērtē pulcēšanās apjomus, tajā skaitā grupu lielumu nometnēs, un nākamajā nedēļā esošos ierobežojumus ir plānots pārskatīt.

Šodien valdība atbalstīja arī IZM priekšlikumu starptautiskajām skolām mācību procesu ļaut organizēt klātienē. Starptautisko skolu darbības specifika atšķiras no Latvijas vispārējās izglītības iestādēm – starptautiskajās skolās mācību gads ilgst līdz pat 22.jūnijam, un nākamais mācību gads sākas jau no 16. augusta. Starptautiskās skolas jau šobrīd varētu organizēt epidemioloģiski drošu mācību procesu klātienē iekštelpās, jo šīm skolām ir plašas telpas, izbūvētas atbilstošas ventilācijas sistēmas, pastāv liels vakcinēto pedagogu īpatsvars, tomēr šo skolu atrašanās vieta Rīgā un Pierīgā faktiski liegusi tām iespēju iekļūt “drošo” pašvaldību sarakstā. Tāpēc grozījumi noteikumos paredz atļaut starptautiskās izglītības programmas apguvi klātienē, vienlaikus nosakot ierobežojumu gan grupas, gan skolēnu skaitam (vienā klasē ne vairāk kā 15 bērnu), kā arī pienākumu nodrošināt valstī noteikto epidemioloģisko drošības prasību ievēršanu, tostarp mutes un deguna aizsega lietošanu un distancēšanos. Mācību procesa laikā ir jānodrošina atbilstoša ventilācija un jāveic skolēnu un izglītības iestādē nodarbināto iknedēļas testēšana.

Tāpat šodien valdība atbalstīja IZM priekšlikumu līdz 3 nedēļām pagarināt termiņu, kurā vispārizglītojošās skolas var bērniem organizēt papildu mācību pasākumus mācību rezultātu iegūšanai vai uzlabošanai, lai skolēnu būtu iespējams pārcelt nākamajā klasē. Ilgstošā attālinātā mācību procesa ietekmē daudziem skolēniem ir pasliktinājušās sekmes, tāpēc ir būtiski nodrošināt bērniem iespēju saņemt nepieciešamo atbalstu mācību satura apguvei ar nepastarpinātu pedagoga klātbūtni.  Grozījumi paredz, ka papildu mācību pasākumus klātienē var organizēt ne vairāk kā 10 skolēnu grupā, lietojot mutes un deguna aizsegus un ievērojot divu metru distanci, kā arī ievērojot visas noteiktās epidemioloģiskās drošības prasības. Papildu mācību pasākumus klātienē īsteno, veicot nodarbināto un izglītojamo iknedēļas testēšanu. Skolēni testēšanu neveic, ja grupā ir ne vairāk kā pieci dalībnieki. Papildu mācību pasākumus atļauts organizēt arī grupām, kurās bērni ir no vairākām klasēm, vienlaikus stingri ievērojot visus drošības pasākumus.

Tāpat kā līdz šim, izglītības iestādei un pedagogam, izvērtējot katra skolēna spējas un ņemot vērā vajadzības, ir tiesības papildu mācību pasākumus (tostarp pēcpārbaudījumus) organizēt attālināti vai individuālu konsultāciju veidā.

Grozījumos ietvertais regulējums par starptautisko izglītības programmu īstenošanu klātienē un papildu mācību pasākumu īstenošanu tiek terminēts līdz 2021. gada 31. augustam. Attiecībā uz jauno 2021./2022. mācību gadu regulējums par izglītības jomu tiks pārskatīts un nepieciešamības gadījumā pilnveidots.

Šodien valdībā apstiprinātais noteikuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai"" pieejams MK tīmekļvietnē.

Epidemioloģiskās drošības prasības (3).png