Nacionālo bruņoto spēku un Saldus tehnikuma sadarbības līgums tiek noslēgts, lai sekmētu Saldus tehnikuma realizētās profesionālās vidējās izglītības programmas "Civilā drošība un aizsardzība" audzēkņu izglītības vispusīgu apgūšanu un kiberdrošības tehniķa kvalifikācijas iegūšanu.

Lai sekmētu un uzlabotu izglītības programmas kvalitāti un vispusību, kā arī veicinātu profesionālās kvalifikācijas "Kiberdrošības tehniķis" iegūšanu pēc iespējas lielākam apmācāmo skaitam, Nacionālie bruņotie nodrošinās Sakaru skolas īstenotā Sakaru apmācības kursa apgūšanu, ietverot gan teorētiskās, gan praktiskās nodarbības, informē aģentūra LETA.

Sakaru apmācības kursa ietvaros būs iespēja izmantot NBS un Saldus tehnikuma infrastruktūru, kā arī piedalīties bruņoto spēku organizētajās apmācībās. Tāpat sadarbības līgums paredz Saldus tehnikuma pasniedzēju kvalifikācijas paaugstināšanu, nodrošinot profesionālās militārās angļu valodas kursa apgūšanu un savstarpēju informācijas apmaiņu, tādējādi sekmējot sadarbību.

NBS Sakaru skolas pamatuzdevums ir nodrošināt karavīru un valsts aizsardzības sistēmas darbinieku vienotu, kvalitatīvu un NATO standartiem atbilstošu dažādu līmeņu speciālistu sagatavošanu sakaru specialitātēs, datortehnikas, datorprogrammu lietošanā un kriptēšanā.