PIESLĒDZIES E-KLASEI

Pirmdiena, 2024. gada 22. aprīlis

Armanda, Armands

Cēsīs veidos Kosmosa izziņas centru
Cēsīs veidos Kosmosa izziņas centru
Foto: Cēsu novada pašvaldība
Cēsīs veidos Kosmosa izziņas centru skolēniem, skolotājiem un pirmskolas vecuma bērniem ar vecākiem, lai radītu interaktīvu un atraktīvu vidi zinātņu, tehnoloģiju, inženierzinātņu un matemātikas (STEM) zinātņu jomu izzināšanai.

Pēc Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) mājaslapā sniegtās informācijas, turpmāko trīs gadu laikā Cēsu Kosmosa izziņas centra telpas un interešu izglītības programmas veidos par kosmosa tematiku piecās apakštēmās - sabiedrība, kosmoloģija, tehnoloģija, veselība un dzīvošana kosmosā.

Interešu izglītības nodarbībās un interaktīvajās ekspozīcijās meklēs atbildes uz tādiem jautājumiem, kā kāpēc cilvēki vēlas lidot kosmosā, kādi ir lielākie kosmosa noslēpumi, kas palīdz lidot kosmosā, kā sagatavoties lidojumam kosmosā, kas cilvēkam nepieciešams, lai dzīvotu ārpus planētas Zeme un citiem.

Kosmosa izziņas centra izveide Cēsīs ir nozīmīgs papildinājums esošā inovāciju centra "ZINOO" iekoptajām tradīcijām. Tas atradīsies Cēsīs, Cīrulīšu ielā 63. Jaunās būves projektēšanai paredzēts gads, un būvniecība varētu sākties 2021.gada pirmajā pusē, noslēdzoties 2022.gada nogalē.

Projektā Cēsu novada pašvaldība plāno izveidot darbnīcas, koprades telpas, laboratorijas un citas. Interaktīvas ekspozīcijas, kā arī radīt 50 interaktīvas izstādes, trīs izglītojošas programmas un piecas aizraujošas nodarbības dabaszinātņu un inženierzinātņu un tehnoloģiju jomās. Savukārt skolotājiem paredzēti mācību semināri kompetences stiprināšanai STEM priekšmetu mācīšanā.

Projektu "Inovācijas centra izveidošana Cēsīs" finansē  EEZ un Norvēģijas grantu programma "Pētniecība un izglītība", un tā kopējās izmaksas ir 2 146 856,00 eiro, no kurām 1 642 346,20 eiro ir Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansējums, 289 825,80 eiro - Latvijas valsts budžeta līdzfinansējums, bet 214 684,00eiro - Cēsu novada pašvaldības līdzfinansējums.

VIAA informēja, ka projektu Cēsu novada pašvaldība īstenos ciešā sadarbībā starp projektā iesaistītajiem partneriem – Norvēģijas kosmosa izglītības centru "NAROM" un Rīgas Tehnisko universitāti, kā arī citiem zinātnes un inovāciju centriem Latvijā.