Šis lēmums arī saskaņots ar Izglītības un zinātnes ministriju.

Šī skola jau pavisam nesen piedzīvoja pārmaiņas, jo 2015.gada novembrī pašvaldības deputāti lēma par Līvu pamatskolas reorganizāciju, no 2017.gada 1.septembra pārveidojot to par Līvu sākumskolu.

Reorganizācijas rezultātā tika izveidota sākumskola, kurā tiek īstenota pirmsskolas izglītības programma un izglītības programma 1.-6.klašu skolēniem. Laika posmā no 2017.gada 1.septembra līdz 2018.gada 1.novembrim Līvu sākumskolā tika izveidotas arī divas jaunas pirmsskolas izglītības grupas.

Pērnā gada oktobrī Cēsu novada dome pieņēmusi lēmumu par 2019.gada budžeta prioritātēm un budžeta projekta sagatavošanas pamatnostādnēm, kurā viena no prioritātēm ir konkurētspējīgas izglītības vides un mūžizglītības attīstība, ietverot skolu modernizāciju, kompetencēs balstītas izglītības ieviešanu un radot jaunas vietas pirmsskolas izglītības iestādē.

Izvērtējot izglītības iestāžu esošo telpu kapacitāti un noslodzi, pašvaldība secinājusi, ka jaunas pirmsskolas izglītības grupas no šā gada septembra ir iespējams atvērt Līvu sākumskolas telpās, informē aģentūra LETA.

2018.gada 1.septembrī Līvu sākumskolā mācījās 26 izglītojamie no 1.-6.klasei un 54 bērni pirmsskolas izglītības programmā. Salīdzinoši gadu iepriekš tie bija 38 un 33 bērni.