PIESLĒDZIES E-KLASEI

Sestdiena, 2024. gada 18. maijs

Ēriks, Inese, Inesis

Dabas aizsardzības pārvalde aicina izmantot izstrādāto metodiku dabai draudzīgas rīcības apguvē
Dabas aizsardzības pārvalde aicina izmantot izstrādāto metodiku dabai draudzīgas rīcības apguvē
Foto: Dabas aizsardzības pārvalde
Lai izglītotu skolēnus par dabai draudzīgas uzvedības principiem un atkritumu negatīvo ietekmi uz dabas daudzveidību, Dabas aizsardzības pārvalde (turpmāk – Pārvalde) ir izstrādājusi metodisko materiālu par dabai draudzīgu rīcību un aicina skolu pedagogus to izmantot ikdienas darbā.

Atkarībā no skolēnu vecuma, nodarbību norise un aktivitātes ir atšķirīgas, tomēr rīcība, uz kuru mudina metodiskais materiāls, ir viena – rūpes par tīru vidi, lai dabā iešana ikvienam sagādātu prieku. Metodika pieejama Pārvaldes mājaslapā.

“Pārvaldes veiktā apmeklētāju uzskaite liecina, ka ļoti strauji pieaug tūristu skaits visa veida dabas objektos – takās, velo un laivošanas maršrutos, skatu torņos, purva laipās un citviet. Diemžēl ar pieaugošo apmeklētāju skaitu, palielinās arī atstāto atkritumu daudzums dabā. Atkritumi  ne tikai veido neestētisku vidi mums apkārt, bet rada vides piesārņojumu un var kļūt par nāves slazdiem rāpuļiem, putniem un dzīvniekiem. Lai vecinātu atbildīgu rīcību, dodoties dabā, aicinām skolas iesaistīties bērnu un jauniešu izglītošanā,” stāsta Dabas aizsardzības pārvaldes Komunikācijas un dabas izglītības nodaļas vadītāja Elīna Ezeriņa.

Ar dažādu praktisku metožu palīdzību skolēniem būs iespēja, izprast rīcības, kas negatīvi ietekmē vidi ap mums, apdraudot gan savvaļas iemītniekus, gan arī pašu veselību. Piemēram, pašiem mazākajiem būs iespēja attīstīt prasmi piepildīt savu mugursomu pirms pārgājiena tā, lai pēc iespējas samazinātu tās svaru un izslēgtu lietas, no kurām pārgājiena laikā būtu vēlme atbrīvoties – kas ir visbiežākais veids, kā dabā nokļūst atkritumi. Savukārt vidusskolas skolēniem būs iespēja iejusties uzņēmēja lomā, lai labāk izprastu, kā ikviena cilvēka rīcība spēj ietekmēt dabu un apkārtējos, kā arī rosinātu domāt par infrastruktūru un vides pieejamību.

Liela uzmanība nodarbībās tiek pievērsta Dabas aizsardzības pārvaldes un Pasaules dabas fonda kopīgi īstenotās informatīvās kampaņas “Dabā ejot. Ko atnesi, to aiznes!” informatīvajai zīmei, kas izvietota dabas takās un pie dažādiem dabas objektiem, lai sabiedrību mudinātu visu līdzi paņemto aiznest arī atpakaļ. Ar video īsfilmu palīdzību skolēni iepazīs kampaņas galveno varoni Āpsi, kas ir viens no tīrīgākajiem dzīvniekiem dabā, jo pastāvīgi rūpējas par tīrību un pat pirms iešanas alā nopurina pakaļkājas. 

Dabā doties var jebkurā gadalaikā. Tomēr aicinām skolas jau šobrīd iekļaut mācību procesā šo metodiku un iesaistīties konkursā “Atraktīvākā nodarbība par dabai draudzīgu rīcību”, līdz 31.oktobrim publicējot sociālā tīkla vietnē Facebook  īstenotās nodarbības norisi fotoreportāžas vai īsa video formātā un pievienojot tekstuālo aprakstu, kurā ietverts tēmturis #koatnesitoaiznes.

Katrā klašu grupā  tiks izlozēta viena klase, kuras audzēkņiem būs iespēja kopā ar Āpsi doties dabas izzinošā nodarbībā kādā no dabas takām Latvijas īpaši aizsargājamajās dabas teritorijās vai apmeklēt Līgatnes dabas takas.

Metodiskais materiāls izstrādāts, balstoties uz kompetenču pieeju, apvienojot vienā nodarbībā vairākus mācību priekšmetus. Nodarbību saturs, mācību metodes un materiāli ir pielāgoti katra vecuma klašu grupai – sākumskolas vecuma skolēni (1. – 4.klase), pamatskolas vecuma skolēni (5.- 6. klase un 7. – 9.klase) un vidusskolas vecuma skolēni (10. – 12.klase). Pilnvērtīgai zināšanu apguvei, metodiku paredzēts īstenot gan telpu, gan āra nodarbībās, vispirms iekštelpās apgūstot teorētiskās zināšanas, un pēcāk tās nostiprinot pārgājiena laikā dabā.