PIESLĒDZIES E-KLASEI

Pirmdiena, 2024. gada 22. jūlijs

Marija, Marika, Marina

jesse-orrico-60373-unsplash.jpg
Foto: Unsplash
No šodienas Daugavpils Medicīnas koledža kļūst par Daugavpils Universitātes (DU) sastāvdaļu, paredz pērn rudenī pieņemtais Ministru kabineta lēmums.

DU vidēja termiņa mērķis ir kļūt par akadēmiskajās tradīcijās balstītu, mūsdienīgu un konkurētspējīgu studiju, zinātnes un inovāciju centru. Stiprinot DU kā Latgales reģiona studiju, zinātnes un inovāciju centru, kurā integrēti tiek piedāvāti visi izglītības līmeņi, tai skaitā profesionālā izglītība un pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, tiks nodrošināts daudzpusīgs, reģiona attīstības vajadzībām atbilstošs izglītības piedāvājums efektīvi pārvaldītā institucionālā struktūrā, uzsvēra IZM.

Paredzēts, ka koledžas integrācija DU ļaus efektīvi izmantot augstākās izglītības un zinātnes resursus, paaugstinot studiju programmu kvalitāti un stiprinot to sasaisti ar zinātnisko pētniecību.

Iecerēts, ka koledžas integrācija dos iespēju attīstīt esošos studiju virzienus DU, paplašinot piedāvāto studiju programmu klāstu, nodrošinot lielāku studējošo skaitu un stiprinot akadēmiskā personāla kompetenci. Integrācija ļaus koledžai turpināt arī profesionālo izglītības programmu īstenošanu, izmantojot DU sadarbības iestrādes ar reģiona darba devējiem.

Koledža turpinās pastāvēt kā DU aģentūra "Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža".

DU Senāts apņēmies pārņemt koledžu aģentūras statusā un pārņemt ar koledžas pārņemšanu saistītos nekustamos īpašumus, turpmākai izglītības funkciju nodrošināšanai.

Saskaņā ar lēmumā paredzēto koledžas īstenotās izglītības programmas, koledžas funkcijas, tiesības, saistības, prasības, finanšu līdzekļus, bilancē esošo kustamo mantu, lietvedību un arhīvu attiecībā uz minētajām mācību programmām pārņem aģentūra.

Plānots, ka lēmuma izpildes rezultātā tiks nodrošināta lielāka augstākās izglītības resursu koncentrācija Latgales reģionā, nodrošinot augstākas resursu koplietošanas iespējas, efektīvāku izglītības institūciju pārvaldību un augstāku izglītības pakalpojumu kvalitāti. Aģentūra turpinās īstenot koledžas izglītības programmas un pārņems izglītojamos, darbiniekus un pedagoģisko personālu, koledžas bilancē esošo kustamo mantu un finanšu līdzekļu atlikumu, informē aģentūra LETA.

Ņemot vērā, ka aģentūra turpinās veikt koledžas funkcijas, izmantojot visa veida resursus, tai skaitā finanšu resursus, ietekmes uz valsts budžetu nebūs.