Departaments iespēju robežās sniedz konsultatīvu atbalstu mācību procesa organizēšanas jautājumos degušās Juglas vidusskolas darbiniekiem.

Departaments sniedz konsultatīvu atbalstu, piemēram, par bērnu dalīšanu grupās, stundu laika plānošanu un citiem jautājumiem. Šie jautājumi tiek risināti sadarbībā ar tām skolām, kuras uzņem Juglas vidusskolas bērnus, ziņu aģentūru LETA informēja Indra Vilde.

Iespēju robežās ir sakārtots arī bērnu ēdināšanas jautājums - ēdināšana tiek nodrošināta, tostarp tiek pasniegts arī launags pagarinātās grupas bērniem, pastāstīja I.Vilde.

Pēc I.Vildes vārdiem, departaments nav saņēmis sūdzības par situāciju, kas ļaujot secināt, ka šajā procesā iesaistītās puses - bērni, vecāki, pedagogi - izprot situāciju un rēķinās, ka var būt arī kādas neērtības.

E-klase jau informēja, ka 30.septembrī bija izcēlies ugunsgrēks Juglas sākumskolā. Liesmas izplatījās 400 kvadrātmetru platībā. Ugunsgrēka skarto telpu remontdarbu un sakārtošanas darbu laikā iestādes audzēkņiem mācību process norit citu pašvaldības izglītības iestāžu telpās.

Remontdarbi ugunsgrēka postītajā Juglas vidusskolā Rīgas pašvaldībai izmaksās 135 446 eiro, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (PVN), apliecināja Rīgas domes Īpašuma departamenta pārstāve Baiba Gailīte. Departaments par šiem ārkārtas darbiem noslēdzis līgumu ar SIA "Torensberg". 2.oktobrī būvdarbi jau sākti, pastāstīja B.Gailīte.

Līgums paredz, ka būvniekiem jumta seguma atjaunošanas darbi jāveic trīs nedēļu laikā, bet pārējie darbi, kas saistīti ar ugunsgrēka seku likvidēšanu, - astoņu nedēļu periodā.