PIESLĒDZIES E-KLASEI

Pirmdiena, 2024. gada 15. aprīlis

Aelita, Gastons

6002.jpeg
Foto: racorn / 123RF
Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Latvijas Drošāka interneta centru (drossinternets.lv), visu Latvijas izglītības iestāžu 3. un 6. klašu skolēnus aicina piedalīties diagnostikas darbā, kas veltīts skolēnu zināšanu un prasmju par drošību internetā, kā arī medijpratības novērtēšanai.

Pedagogi tiek aicināti līdz 16.aprīlim reģistrēt savas skolas 3. un/vai 6. klašu skolēnu dalību vietnē diagnostika.drossinternets.lv

Diagnostikas darba norises datumi:

3. klašu skolēniem šī gada 20., 23. un 24.aprīlī;

6. klašu skolēniem šī gada 25., 26. un 27.aprīlī.

Diagnostika tiek organizēta ar mērķi konstatēt skolēnu zināšanas par drošību internetā, noteikt skolēnu prasmes kritiski izvērtēt mediju tekstus, pārzināt tīmekļa etiķeti sadarbības un komunikācijas procesos, kā arī prast saskatīt interneta sniegtās iespējas izglītības procesos.

Darbu iesakām pildīt sociālo zinību, klases audzināšanas vai datorikas mācību stundās.

Diagnostikas darbs 3.klasēm ietver 20 jautājumus, kas sadalīti 4 tematiskos blokos: drošība internetā; kritiskā domāšana; komunikācija un sadarbība; internets izglītībā.

Diagnostikas darbs 6.klasēm ietver 25 jautājumus, kas sadalīti 5 tematiskos blokos: drošība internetā; kritiskā domāšana; komunikācija un sadarbība; internets izglītībā; zināšanas par juridiskiem jautājumiem, autortiesībām.

Diagnostikas darba izpildes laiks – 40 minūtes, tas būs pieejams latviešu un krievu valodās un aizpildāms tikai elektroniski.

Par diagnostikas darba organizēšanu ir atbildīgs Latvijas Drošāka interneta centrs. Sīkāka informācija mājaslapā. Jautājumu gadījumā, lūdzu, rakstiet uz [email protected].