PIESLĒDZIES E-KLASEI

Pirmdiena, 2024. gada 15. jūlijs

Egija, Egmonts, Egons, Henrihs, Henriks

10319.jpeg
Foto: wavebreakmediamicro / 123RF
Pagājušajā gadā profesionālajā izglītībā nemainīgi pieprasītākā bija ēdināšanas pakalpojumu, komerczinību, būvdarbu specialitāte.

Tā secināts Izglītības kvalitātes valsts dienesta (IKVD) publiskajā pārskatā par 2015.gadu.

Pieprasītas bija arī koka izstrādājumu izgatavošanas, metālapstrādes, autotransporta, šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģiju, grāmatvedības, datoru lietošanas, datorsistēmu specialitātes. Savukārt populārākās kultūras nozares kvalifikācijas ir mūziķis un dizaina speciālists (ar specializācijām).

IKVD uzsvēra, ka, salīdzinot ar 2014.gadu, nav vērojamas lielas izmaiņas attiecībā uz populārākajām profesionālajām kvalifikācijām, kuru ieguvei ir licencētas izglītības programmas.

Kopumā 2015.gadā izdotas 2490 licences profesionālās izglītības programmu īstenošanai, 792 no tām jaunām izglītības programmām, bet 1689 gadījumos notikusi licenču nomaiņa.

Salīdzinot ar iepriekšējiem pārskata periodiem, ir vērojams licencēšanas intensitātes pieaugums profesionālajā izglītībā - salīdzinot ar 2014.gadu, izsniegto licenču skaits pieaudzis gandrīz par 23%, bet salīdzinot ar 2013.gadu - par 36%.

Izvērtējot sākotnējās profesionālās izglītības programmu licencēšanas procesu, IKVD secinājis, ka 2015.gadā ir palielinājies profesionālās pamatizglītības programmu īstenošanai izsniegto licenču skaits (87), salīdzinot ar 2014.gadu (28), un arodizglītības programmu īstenošanai (pēc pamatizglītības vai vidējās izglītības iegūšanas, mācību ilgums viens gads) izsniegto licenču skaits (2014.gadā izsniegtas 83 licences, bet 2015.gadā - 117 licences).

Valsts un pašvaldību dibinātās profesionālās izglītības iestādes ir pievērsušas lielāku vērību profesionālās vidējās izglītības programmu licencēšanai un tādu programmu licencēšanai, kurās izglītojamie sāk mācības pēc vidējās izglītības iegūšanas, tādējādi 1,5-2 gadu laikā saņemot apliecību par profesionālo vidējo izglītību. 2014.gadā šādām programmām izsniegta 161 licence, savukārt pagājušajā gadā - 199 licences.

Ievērojot Latvijas Nacionālā kultūras centra darbu pie izglītības programmu izstrādes un izmaiņām mācību plānos, kā arī veiktos grozījumus izglītības klasifikācijā, 2015.gadā izsniegtas 856 licences profesionālās ievirzes izglītības programmu īstenošanai. 79% no šīm licencēm ir izsniegtas mūzikas, mākslas un dejas profesionālās ievirzes izglītības programmu īstenošanai, bet 21% - sporta izglītības programmu īstenošanai.

IKVD norādīja, ka pēdējos gados ir vērojama samērā liela valsts, pašvaldību vai juridisku un fizisku personu dibināto profesionālās izglītības iestāžu interese par profesionālās pilnveides izglītības programmu izstrādi. Līdz ar to pārskata periodā ir pieaudzis izsniegto licenču skaits profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošanai, sasniedzot 460 licences, no kurām 46% izsniegti jaunu izglītības programmu īstenošanas sākšanai.

IKVD ieskatā tas skaidrojams arī ar Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajiem Eiropas Sociāla fonda atbalsta pasākumiem darba meklētājiem un bezdarbniekiem, sniedzot iespēju apgūt jaunas darba prasmes un iemaņas šajās programmās.