PIESLĒDZIES E-KLASEI

Pirmdiena, 2024. gada 22. aprīlis

Armanda, Armands

10316.jpeg
Foto: stockbroker / 123RF
Līdz 28. jūlijam Rēzeknes novada „Ezermalā” norisināsies diasporas nedēļas nogales skolu skolotāju un ārvalstu augstskolu mācībspēku tālākizglītības kursi. 

Tajos pulcēsies ap 50 skolotāju no visas pasaules, informē Izglītības un zinātnes ministrija (IZM). Kursos skolotāji domās un runās par latviskuma saglabāšanu, dubultās identitātes apdraudējumu latviskumam, vērtībām 21.gadsimtā, Millenium paaudzes bērniem, latviešu valodas mācīšanas metodiku un tālmācības iespējām.

Ņemot vērā skolotāju vajadzības un izteiktās vēlmes, kursu programma veidota ļoti daudzpusīga. Pedagogiem būs iespēja piedalīties dažādās meistarklasēs, kā arī gūt ieskatu par Latviešu valodas aģentūras veidoto latviešu valodas attālinātās apguves programmu, kura šobrīd ir tapšanas stadijā. Vakarā kursu dalībniekiem būs iespēja sadziedāties, dejot un vakarēt īsti latgaliskās noskaņās.

Tālākizglītības kursi norit jau ceturto gadu un tos organizē Latviešu valodas aģentūra sadarbībā ar Pasaules brīvo latviešu apvienības pārstāvjiem.

Lai nodrošinātu kursu satura plašāku pieejamību, 2014.gadā tika aizsākta tradīcija lekcijas un nodarbības filmēt. Tas sniedz iespēju savas zināšanas papildināt gan tiem diasporas izglītības darbiniekiem, kas uz Latviju nevar atbraukt, gan arī tiem jaunajiem skolotājiem, kas tikai vēl sāks darbu nākotnē. Tāpat lekciju arhīvs ļauj veidot katru gadu jaunu kursu programmu, neatkārtojot jau iepriekš izskatītās tēmas. 2014. un 2015.gada ieraksti ir pieejami interneta vietnē

Lai stiprinātu sadarbību diasporas izglītības jautājumos, 2014.gada 14.jūlijā Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) un Pasaules Brīvo latviešu apvienība (PBLA) parakstīja sadarbības memorandu. Tajā puses vienojās par vairākiem sadarbības pamatvirzieniem,  – latviešu valodas apguves atbalsta turpināšanu diasporā, regulāru sadarbību un informācijas apmaiņa starp PBLA, IZM un  tās padotības iestādi – Latviešu valodas aģentūru – latviešu valodas apguves atbalsta sistēmas satura izveidē un īstenošanā. IZM arī apņemas veicināt latviešu diasporas sadarbību ar valsts institūcijām.

IZM un Latviešu valodas aģentūra plāno atbalsta pasākumus IZM budžeta programmā, no kuras finansējums diasporas pasākumiem 2016. gadā sasniedz 200 000 EUR. Piešķirtais finansiālais atbalsts tiek izlietots mācību materiālu izstrādē, tā nosūtīšanā skolām; nometņu rīkošanā diasporas bērniem un jauniešiem; metodisko kursu, kā arī profesionālās pilnveides semināru organizēšanai diasporas skolotājiem; latviešu valodas un kultūras apguves veicināšana Austrumu diasporā, tāpat arī diasporas nedēļas nogales skolās.