PIESLĒDZIES E-KLASEI

Otrdiena, 2024. gada 18. jūnijs

Alberts, Madis

4425.jpeg
Foto: Publicitātes foto
Dažādas nozares eksperti šodien Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja telpās diskutēs par to, kādi ir nozīmīgākie sasniedzamie rezultāti skolēnam, beidzot pamatizglītības un vidējās izglītības posmu eksaktajā jomā, informēja pasākuma rīkotāji.

Pasākumā aicināti gan dažādas sabiedrības interešu pārstāvniecību organizācijas, gan akadēmiskās vides pārstāvji, grupas, kuras tieši skar konkrētā problemātika.

Šis forums ir daļa no septiņu viedokļu līderu un nozaru profesionāļu forumiem par jaunā mācību satura un pieejas piedāvājumu.

Valsts izglītības satura centrs (VISC) ierosinājis pārmaiņas izglītības pieejā Latvijā, lai izstrādātu, aprobētu un pēctecīgi ieviestu tādu vispārējās izglītības saturu un pieeju mācībām, kas skolēnos attīstītu dzīvei 21.gadsimtā svarīgas zināšanas, prasmes un ieradumus. Pirmo reizi vispārējās izglītības mācību saturs tiek pārskatīts kopumā no pirmsskolas līdz 12.klasei. Tas darīts, lai apgūstamais mācību saturs un sasniedzamie rezultāti skolēnam dažādos mācību priekšmetos nepārklātos, lai mazinātos līdzšinējā mācību satura sadrumstalotība un bērniem un jauniešiem būtu nodrošināta saskaņota un pēctecīga zināšanu un prasmju apguve, informē aģentūra LETA.

Pēc forumiem vietnē "www.skola2030.lv" būs pieejami to video apkopojumi un būs iespējams ikvienam izteikt savu viedokli. Viedokļu līderu forumi ir noslēdzošie pasākumi jaunā mācību satura un pieejas sabiedriskajā apspriešanā, kas noslēgsies 1.februārī.

Sabiedriskajai apspriešanai noslēdzoties un izglītības jomas ekspertiem izvērtējot visus priekšlikumus, uz šī dokumenta pamata apstiprināšanai Ministru kabinetā pavasarī tiks iesniegtas pirmsskolas izglītības vadlīnijas, pamatizglītības standarts un vispārējās vidējās izglītības standarts.