PIESLĒDZIES E-KLASEI

Svētdiena, 2024. gada 21. aprīlis

Anastasija, Marģers

11079.jpeg
Foto: william87 / 123RF
Latvijas Studentu apvienība par "Gada studentu" atzinusi Zani Skujiņu, bet nominācijā “Gada ķeza” uzvarējis Guntis Belevičs. 

Z.Skujiņa patlaban studē Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) maģistrantūrā, kā arī trešo gadu vada "Radio naba" raidījumu "Studentu pietura", informē Latvijas Studentu apvienības (LSA) sabiedrisko attiecību vadītājs Kristaps Osis.

Par studentu, kurš aizvadītā gada laikā sniedzis nozīmīgu pienesumu zinātniskajā darbībā, izstrādājot jaunu pētījumu vai produktu, veicinot tautsaimniecības attīstību uz inovāciju pamata, jeb "Gada jaunā zinātnieka" nominācijā uzvarēja Emils Sjundjukovs, kurš studē Latvijas Universitātes (LU) Datorikas fakultātes maģistrantūrā, kā arī darbojas Elektronikas un Datorzinātņu institūtā (EDI) zinātniska asistenta amatā, kur iesaistās vairākos valsts līmeņa un starptautiskajos projektos, piemēram, fiziskās aktivitātes pārraudzība bērniem ar īpašām vajadzībām.

LSA "Gada ķezas" nominācijā balvu ieguva Guntis Belevičs un viņa virzītie grozījumi Ministru kabineta Rezidentu sadales un rezidentūras finansēšanas noteikumos.

Par notikumu, kam sekojis būtisks, pozitīva rakstura pavērsiens visu studējošo un augstskolu dzīvē, kas ir mainījis vai ietekmējis procesus, kas saistīti ar augstāko izglītību jeb nominācijas "Studentu lieta - taisna un cieta!" uzvarētāju tika atzīts gājiens par augstākās izglītības saglābšanu, kas norisinājās aizvadītā gada 31.oktobrī, kopā pulcējot aptuveni 2000 studentu un augstākās izglītības un zinātnes nozaru pārstāvjus gan no valsts un privātajām, gan no Rīgas, gan reģionālajām augstskolām.

"Gada projekta" atzinību saņēma pirmais veselības tehnoloģiju hakatons Baltijā "Garage 48 HealthTech", kas norisinājās no 15. līdz 17.aprīlim ar mērķi apvienot cilvēkus no dažādām nozarēm un sfērām, veicinot starpdisciplināro pētniecisko un starta uzņēmējdarbības projektu tapšanu veselības tehnoloģijās.

Par "Gada ieguldījumu akadēmiskās dzīves veicināšanā" jeb projektu vai ideju, kas sniegusi nozīmīgu ieguldījumu augstākās izglītības kvalitātes paaugstināšanā, tika atzīta Rīgas Tehniskās universitātes Dizaina fabrika, kas veicina studiju un zinātnisko pētījumu starpdisciplinaritāti, nodrošina ilgtspējīgu inovāciju attīstību, kā arī izveido uzticamu saikni ar uzņēmējiem. Šī projekta rezultātā tapušas vairākas studentu grupas, kas kopā ar uzņēmumiem strādā pie dažādu prototipu izveidošanas, mārketinga un produkta ieviešanas tirgū, tādā veidā ļaujot dažādu studiju virzienu studentiem uzkrāt pieredzi savā jomā.

Balvu "Gada ieguldījumu sociālās dzīves veicināšanā" saņēma Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Studējošo pašpārvalde, kura jau vairākus gadus finansiāli atbalsta savus studentus, palīdzot viņiem piedalīties kā vietēja, tā starptautiska mēroga konkursos, meistarklasēs, konferencēs, festivālos, orķestru akadēmijās un citos projektos, tādējādi vairojot jauno mūziķu un mūzikas zinātnieku profesionalitāti un sniedzot neatsveramu pieredzi turpmākajā studiju procesā un darba ikdienā.

Vērtējot pārstāvju ieguldījumu Studentu apvienības iekšējās institūcijās, "Gada domnieka" balvu saņēma Zane Sandra Tērpa no biznesa augstskolas "Turība", "Gada aktīvista" balva pienācās Artūram Lībietim-Lībaitim (LU), "Gada izaugsme" - Oskaram Valtenbergam (LU), bet par aizvadītā gada apvienības vecbiedru tika atzīts Kaspars Salenieks.

"Gada pašpārvaldes" godu saņēma Latvijas Lauksaimniecības Universitātes Studējošo pašpārvalde, savukārt balvu "Gada Studentu atbalstītājs" šogad saņēma uzņēmums SIA "Armgate", kas ir viena no vadošajām laboratorijas aprīkojumu un zinātnisko iekārtu piegādātajām Latvijā. Aizvadītājā gadā šis uzņēmums vairākkārt sniedzis gan finansiālu, gan materiālu palīdzību vairāku studentu organizētu projektu tapšanā.

LSA gada balva ir ceremoniāla apbalvošana, kuras laikā tiek godāti aizvadītā gada spilgtākie studenti, atzīmēti notikumi un likstas, kas tieši vai netieši saistās ar augstākās izglītības politiku kopumā, katras augstskolas norisēm, Studentu pašpārvaldes ikdienu un katra Latvijas studenta dzīvi.