PIESLĒDZIES E-KLASEI

Svētdiena, 2024. gada 14. aprīlis

Gudrīte, Strauja

11075.jpeg
Foto: hxdbzxy / 123RF
Studējošo skaits 2016./2017. mācību gadā nav būtiski mainījies, salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, samazinoties vien par 1,6 %. 

Iepriekšējos gados studējošo skaita kritumu izraisīja galvenokārt straujais vidusskolas absolventu skaita kritums, kura temps pēdējos gados ir samazinājies. Tā kā nākamajos gados 18 gadus veco iedzīvotāju skaits stabilizēsies 16 – 17 tūkstošu līmenī ar nelielu pieauguma tendenci, arī studējošo skaitam vidējā termiņā tiek prognozēta nostabilizēšanās esošajā līmenī, informē Izglītības un zinātnes ministrija (IZM).

Kopējais studējošo skaits 2016./2017. mācību gadā ir 82 914 studējošie. No tiem valsts augstskolās studē 56 788, kas ir vien par 0,4 % mazāk nekā iepriekšējā mācību gadā. Valsts koledžās studē 6 621, kas ir par 0,3% vairāk. Juridisko personu dibinātajās augstskolās studē 16 002, kas ir par 3 % mazāk. Juridisko personu dibinātajās koledžās par 16 % mazāk nekā iepriekšējā mācību gadā.

Pēc studiju jomas 35 % no studējošiem izvēlējās sociālās zinātnes, komerczinības un tiesības, 16 % inženierzinātnes, ražošanu un būvniecību, 14 % veselības aprūpi un sociālo labklājību, 9 % pakalpojumus, 9 % dabaszinātnes, matemātiku un IT, 8 % humanitārās zinātnes un mākslu, 7 % izglītību, 2 % lauksaimniecību.

Latvijas lielākās augstskolas pēc studējošo skaita ir Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) ar 14 997 studējošo, Latvijas Universitāte (LU)  - 12 750  un Rīgas Stradiņa universitāte (RSU) ar 8 238 studējošo.

Imatrikulēto skaits visās augstskolās un koledžās kopā ir 28 588, kas ir par 2 % mazāk, nekā iepriekšējā mācību gadā. Šis samazinājums ir nevienmērīgs. Valsts augstskolās ir imatrikulēti 19 422 studējošie, kas ir tikai par 1 % mazāk, nekā iepriekšējā mācību gadā. Valsts koledžās 2 782, kas ir par 4 % mazāk. Juridisko personu dibinātajās augstskolās 4 769, kas ir par 10 % mazāk, nekā iepriekšējā mācību gadā. Juridisko personu dibinātajās koledžās 1 615, kas ir par 24 % vairāk (skaidrojams ar atsevišķu koledžu izņēmuma gadījumiem). Kopumā valsts augstskolās un koledžās studējošo skaita samazinājums ir mazāks nekā juridisko personu dibinātajās augstskolās un koledžās.

Rīgas augstskolās un koledžās studē 83 % no visiem studējošajiem, bet pārējās Latvijas augstskolās studē pārējie 17 % studējošo.

Latvijas augstskolās turpina pieaugt ārvalstu studentu skaits, sasniedzot 8 137 jeb 10 % no visiem studējošajiem. Pēc iepriekš iegūtās izglītības ārvalstu studentu izcelsmes valstu pirmais trijnieks ir Vācija (1 182), Uzbekistāna (1 057) un Indija (750).

Pēdējo gadu laikā Latvijas augstskolās ir ievērojami palielinājies akadēmiskā personāla skaits ar doktora zinātnisko grādu, sasniedzot 59 % no kopējā pasniedzēju skaita. Ārvalstu viespasniedzēju skaits ir sasniedzis 4 % no kopējā akadēmiskā personāla skaita.

Turpinās maksas studentu skaita samazināšanās (piemēram, salīdzinot ar iepriekšējo gadu par 2 % jeb 1 017 (no 49 409 uz 48 392), kas ir saistīts gan ar kopējā studējošo skaita izmaiņām, gan ar konkurenci ar citām ES valstīm, dažās no kurām piedāvā bezmaksas izglītību visiem ES studentiem, lai piesaistītu savam darba tirgum kvalificētu darbaspēku.

Detalizētu informāciju par statistiku augstākajā izglītībā aizvadītajos gados skatīt IZM datu bāzē.