PIESLĒDZIES E-KLASEI

Otrdiena, 2024. gada 25. jūnijs

Maiga, Milija

12264.jpeg
VARAM ministrs Kaspars Gerhards devis rīkojumu apturēt Rēzeknes pilsētas domes lēmumu. 

Lēmums nosaka ēdināšanas izmaksu jeb tā dēvētās vecāku maksas noteikšanu pilsētas speciālajās pirmsskolas izglītības iestādēs, informēja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības (VARAM) ministra padomniece Sanita Dika-Bokmeldere.

Viņa skaidroja, ka lēmumu pieprasīt no speciālo pirmsskolas izglītības iestāžu bērnu vecākiem daļēji segt speciālo pirmsskolas izglītības iestāžu uzturēšanas izmaksas Rēzeknes pilsētas dome pieņēmusi 2016.gada 22.decembrī.

Lēmumā pašvaldība ir noteikusi dienas ēdināšanas izmaksas Rēzeknes pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs, tajā skaitā speciālajās pirmsskolas izglītības iestādēs, ar ietvertu uzcenojumu 50% apmērā, ko sedz vecāki - 2,13 eiro vienam audzēknim, bet diennakts grupā no vecākiem tiek prasīti 2,36 eiro par viena audzēkņa ēdināšanu. Lēmuma apakšpunkts attiecībā uz speciālajām pirmsskolas izglītības iestādēm stājās spēkā 2017.gada 1.februārī.

Pašvaldība ir tiesīga noteikt tās padotībā esošo izglītības iestāžu finansēšanas kārtību tik tālu, cik to nenosaka likumi un Ministru kabineta noteikumi, informē aģentūra LETA.

Viņa uzsvēra, ka izglītības jomu regulējošie ārējie normatīvie akti neparedz kārtību, kādā pašvaldība varētu noteikt tās padotībā esošo speciālo pirmsskolas izglītības iestāžu izglītojamo bērnu vecāku jebkāda veida līdzmaksājumu izglītojamo ēdināšanai.

"Rēzeknes pilsētas domes rīcība, pieprasot vecākiem maksāt par bērnu ēdināšanu speciālajās pirmsskolas izglītības iestādēs, ir pilnīgi nepieņemama. Pirmkārt, tas ir nelikumīgi, otrkārt, viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir gādāt par iedzīvotāju izglītību, tajā skaitā arī par bērnu ēdināšanu speciālajās pirmskolas izglītības iestādēs, tāpēc esmu devis rīkojumu apturēt šo domes lēmumu," norāda K.Gerhards.

Tāpat ministrs plāno vērsties Valsts kontrolē ar aicinājumu veikt ārpuskārtas revīziju Rēzeknes pilsētas domē saistībā ar iespējamu valsts līdzekļu izšķērdēšanu. K.Gerhards lūgs Valsts kontroli izvērtēt, vai pašvaldībai šie jau iekasētie līdzekļi nav jāatmaksā bērnu vecākiem.

Rēzeknes izglītības pārvaldes vadītājs Arnolds Drelings noliedza, ka pašvaldība, pieņemot lēmumu par ēdināšanas izmaksu noteikšanu pilsētas speciālajās pirmsskolas izglītības iestādēs, būtu kaut ko pārkāpusi.

"Vecajos normatīvajos dokumentos bija nepārprotami ierakstīts, ka audzēkņu ēdināšanas izmaksas speciālajās izglītības iestādēs sedz pašvaldība, bet iestāžu uzturēšanu nodrošina valsts. Nesenie grozījumi šajos noteikumos noteica, ka no 2017.gada 1.janvāra valsts speciālās izglītības iestādes finansēs vairs tikai 30% apmērā, pārējais finansējums būs jāuzņemas pašvaldībai. Grozītajos ārējos normatīvajos aktos arī vairs nav teikts, ka pašvaldība sedz ēdināšanas izdevumus. Tur ir teikts, ka pašvaldība nodrošina ēdināšanu, ko tā arī dara. Līdz ar to ir tikai loģiski, ka maksu par ēdināšanu sedz vecāki, līdzīgi kā tas ir citās izglītības iestādēs, jo ar ko tad tās būtu sliktākas," teica A.Drelings.

Izglītības pārvaldes vadītājs pieļāva, ka ir neapmierināti vecāki, ka ap šo jautājumu nepārtraukti ceļ ažiotāžu. "Ja kāds man pateiks, kuru pantu vai punktu mēs esam pārkāpuši, tad ir skaidrs, citādi es nekādus pārkāpumus pašvaldības rīcībā nesaskatu," pauda pārliecību A.Drelings.

Patlaban tiesā tiek skatīta audzēkņu vecāku sūdzība par minēto domes lēmumu un pašvaldības turpmākā rīcība lielā mērā varētu būt atkarīga no šīs tiesvedība iznākuma, pieļāva Izglītības pārvaldes vadītājs.