Sīkāka informācija un pieteikšanās Gētes institūta mājas lapā.

Atkarībā no Latvijā aktuālajiem noteikumiem par klātienes kursiem semestra sākumā vai semestra laikā, mēs saglabājam tiesības mainīt kursu formātu un pāriet uz attālinātajiem kursiem.

Gētes institūts ir Vācijas Federatīvās Republikas kultūras institūts, kura mērķis ir veicināt vācu valodas apguvi ārvalstīs un aktīvi iesaistīties starptautiskajā sadarbībā kultūras jomā.

Institūta realizētās vācu valodas apmācības garantē ātru un sekmīgu valodas apguvi, ko nodrošina augsti kvalificēti mācībspēki, modernākās mācību metodes, intensīva atbalsta sniegšana un konsultēšana, kā arī visā pasaulē vienota kursu līmeņu sistēma.

Reklāmraksts