PIESLĒDZIES E-KLASEI

Sestdiena, 2024. gada 18. maijs

Ēriks, Inese, Inesis

IZM: Pašvaldības ir gatavas pedagogu algu aprēķināšanai pēc jaunā finansēšanas modeļa “Skolēns pašvaldībā”
IZM: Pašvaldības ir gatavas pedagogu algu aprēķināšanai pēc jaunā finansēšanas modeļa “Skolēns pašvaldībā”
Foto: pexels
Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) informē, ka no jaunā mācību gada stājas spēkā jaunā kārtība, kādā tiek aprēķināts un sadalīts finansējums pedagogu algām. Tā paredz, ka turpmāk valsts finansējumu pedagogu darba samaksai aprēķinās un pārskaitīs pašvaldībām, kuras to tālāk sadalīs savām izglītības iestādēm. Tādējādi skolu dibinātāju – pašvaldību rokās tiek nodota iespēja un atbildība izlemt - kādas, cik lielas un cik noslogotas skolas sava novada bērniem attīstīt un kā veidot optimālu, konkurētspējīgu skolotāja atalgojumu.

Vasaras mēnešos IZM kopā ar pašvaldībām aktīvi strādāja, gatavojoties jaunā modeļa ieviešanai - IZM eksperti tikās ar katru pašvaldību, lai izrunātu jaunā finansējuma sadales kārtību, analizētu pašvaldību datus dažādos griezumos, kā arī sniegtu atbildes uz neskaidrajiem jautājumiem. Savukārt augustā ministrijas pārstāvji klātienē tikās ar visu plānošanas reģionu pašvaldībām un atsevišķi – arī ar Rīgas valstspilsētas pašvaldību. Šīs tikšanās apliecina, ka pašvaldībām ir izpratne un veiksmīgas iestrādnes lokāla skolu tīkla un pedagogu atalgojuma sistēmas veidošanā. Savukārt atbildes uz neskaidriem jautājumiem pašvaldību izglītības speciālisti bieži vien rada kopīgās sarunās un pieredzes apmaiņā ar kolēģiem no kaimiņu pašvaldībām, aktualizējot neskaidros jautājumus un daloties veiksmīgajā pieredzē.

„Lai gan pagājuši tikai nepilni divi mēneši pēc noteikumu apstiprināšanas valdībā, ir virkne pašvaldību, kuras jau uzsākušas vērienīgus reorganizācijas procesus, kas būtiski paaugstinās algas skolotājiem un uzlabos izglītības pakalpojumu kvalitāti. Pirmie ieguvumi redzami arī salīdzinoši praktiskās lietās, proti, daudzas vietvaras jau savlaicīgi, augusta vidū, ir spējušas aprēķināt skolotājiem algas, kas parasti notiek septembrī. Nav noslēpums, kas šis bijis viens no jautājumiem, kas ik gadu satraucis lielu daļu pedagogu – mācību gads jau sācies, bet vēl nav skaidrības par slodzi un atalgojumu,” uzsver izglītības un zinātnes ministre Anita Muižniece.

Sadarbībā ar pašvaldībām arī izstrādātas vadlīnijas mērķdotācijas sadalei pedagogu darba samaksai, kuras pašvaldības ņem vērā, gatavojot un apstiprinot mērķdotācijas sadales kārtību. Savukārt līdz 22. augustam ministrija gaida katras pašvaldības aprēķinus, lai veidotu publiski pieejamu novadu karti, kurā tiks atspoguļota minimālā un maksimālā samaksa par likmi katrā konkrētās pašvaldības skolā. Šie dati ļaus vēl pirms mācību gada sākuma skolotājiem iepazīties ar svarīgāko rādītāju, kas veidos viņu darba samaksu. Darba samaksas aprēķinā likme ir viens no pamata rādītājiem, taču nenoliedzami skolotājs, kā ierasts, varēs rēķināties arī ar kvalitātes atbalsta piemaksu, kas kartē netiek atspoguļota, jo tai parasti ir individuāls raksturs.

Paldies pašvaldībām, kuru veiktie aprēķini atsūtīti ministrijai - Latvijas kartē jau varam redzēt šo pašvaldību skolu indikatīvi sagaidāmās likmes. Plānots, ka karte IZM mājaslapā būs pieejama nākamās nedēļas nogalē.

Ņemot vērā Igaunijas pieredzi, kur ir publiski pieejami anonimizēti dati par pedagogu atalgojumu katrā pašvaldībā, tiek plānots arī Latvijā apkopot datus par pedagogu nostrādāto stundu apmēru un darba samaksu pašvaldības līmenī. Tas ļautu ne tikai nodrošināt caurspīdīgumu valsts budžeta izlietojumā, bet arī pēc iespējas kvantitatīvi precīzi plānot nepieciešamo valsts budžeta apjomu pedagogu algām. Šobrīd notiek IZM sarunas gan ar Valsts ieņēmumu dienestu, gan Finanšu ministriju, gan Centrālo statistikas pārvaldi, gan arī Datu valsts inspekciju par plānotā risinājuma ieviešanu.

Pedagogu darba samaksas jautājumu risināšana ir viena no Izglītības un zinātnes ministrijai normatīvajos aktos noteiktajām funkcijām. Cita starpā šī funkcija ietver arī pienākumu nodrošināt visaptverošu darba samaksas datu apkopošanu un analīzi, kas ir pamatā izglītības nozares turpmāko vidēja termiņa un ilgtermiņa prioritāšu novērtēšanā, kā arī pedagogu darba samaksu reglamentējošo normatīvo aktu pilnveidē. Tāpat šī informācija ir būtiska, izstrādājot pieprasījumu valsts budžeta līdzekļiem pedagogu darba samaksas nodrošināšanai valsts budžeta projekta kārtējam gadam izstrādes procesā.