SIA “Izglītības sistēmas” turpina Projekta Nr.1.1.1.1/20/A/021 “Lielo datu vadīta Termodinamisko procesu monitoringa un pārvaldības risinājuma izstrāde datu centra gaisa dzesēšanas sistēmu Energopatēriņa samazināšanai un Optimālas darbības nodrošināšanai (bigTEO)” īstenošanu.

Tiek turpināta Datu centra termodinamiskās ainas izpēte un eksperimentālo datu ieguve servera telpu un individuālo serveru skapju līmenī, kā arī ir uzsākts darbs pie jomas aktuālo risinājuma apskata sagatavošanas, kā arī perspektīvāko algoritmu testēšana uz testa datu kopām.

Projekta kopējās izmaksas: 664 640,98 EUR no tām plānotais ERAF atbalsts 466 131,07 EUR. Projektu plānots īstenot līdz 30.10.2023.

logo_eraf.JPG