Atskatoties uz dekādē paveikto, 2019. gada 8. martā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā Iespējamā misija rīko 10 GADU PIEREDZES FORUMU, kurā IM komanda, absolventi, dalībnieki un domubiedri dalīsies ar savām zināšanām un prasmēm jauno izglītības speciālistu piesaistē, mācīšanas un mācīšanās jautājumos, kā arī atbalsta nodrošināšanā jaunajiem pedagogiem. Forumā piedalīties īpaši tiek aicināti pedagogi, skolu direktori, izglītības procesa vadītāji pašvaldībās un citi izglītības nozares interesenti. Galvenie foruma darba jautājumi šajā gadā būs piesaiste, mācīšana un mācīšanās, kā arī atbalsts.

Sastopoties ar atbilstošas kvalifikācijas pedagogu trūkumu izglītības iestādēs, aizvien aktuāls ir jautājums, kā panākt, lai skolās sāktu strādāt jauni un talantīgi profesionāļi? Vairākās darba grupās iedziļināsimies skolotāju piesaistes jautājumā gan no skolu vadības un biznesa vides perspektīvas, gan programmas Iespējamā misija pieredzes. Dažādu konferences dalībnieku pieredzes stāsti palīdzēs rast atbildes uz jautājumu, kas jādara, lai izglītības sektoram šobrīd piesaistītu vairāk spēcīgu profesionāļu?

Iespējamā misija īsteno mācību programmu, kas balstīta starptautiskos pētījumos un labākajā pieredzē. Forumā diskutēsim, kā nodrošināt darba vidē balstītu jauno skolotāju sagatavošanu un to vajadzībām pielāgotas mācības. Tāpat pasākumā praktiskās darbnīcās programmas dalībnieki un absolventi dalīsies savā pieredzē un praksē balstītās idejās, piedāvājot darbnīcu apmeklētājiem papildināt savu mācību metožu un mācīšanās pieeju arsenālu.

Svarīgs jautājums izglītības nozarē ir kā efektīvi atbalstīt jaunos skolotājus pirmajos darba gados, kas ir tik svarīgi profesionālās pārliecības un pozitīvas pieredzes izveidošanās kontekstā? Nodibinājuma Iespējamā misija viens no būtiskākajiem darba virzieniem ir dalībnieku, skolotāju atbalsta sistēma. Pieredzes stāstos un darbnīcās piedāvāsim iespēju iepazīt nozīmīgākās skolotāju profesionālā atbalsta pieejas, ko īstenot praksē, lai veicinātu skolotāja profesionālo izaugsmi ilgtermiņā.

Pasākumā piedalīties aicināti skolotāji, skolu vadības pārstāvji, izglītības pārvaldes, kā arī ikviens, kas vēlas sniegt savu ieguldījumu kvalitatīvas izglītības veicināšanā un labāko speciālistu piesaistē skolās. Vairāk par forumu mājaslapā.

Reģistrācija līdz 4.marta plkst.12.00, aizpildot REĢISTRĀCIJAS FORMU.

Uz tikšanos 8.martā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā!