PIESLĒDZIES E-KLASEI

Otrdiena, 2024. gada 23. aprīlis

Georgs, Jurģis, Juris

5739.jpeg
Foto: andresr / 123RF
Ministru kabinets šodien piekrita Mārupes vidusskolai piešķirt valsts ģimnāzijas statusu.

Pašlaik valsts ģimnāziju tīkls nav pietiekami attīstīts visā Latvijas teritorijā, uzskata Izglītības un zinātnes ministrija (IZM). Piešķirot Mārupes vidusskolai valsts ģimnāzijas statusu, tiks panākta arī valsts ģimnāziju pieejamības un to tīkla palielināšana Rīgas reģionā.

Izglītojamo skaits 10.-12.klasēs Mārupes vidusskolā 2017.gadā 200 izglītojamie, 2018.gadā - 237 izglītojamie.

Mārupes vidusskola īsteno trīs vispārējās vidējās izglītības programmas - matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu, vispārizglītojoša virziena programmu un profesionāli orientētā virziena programmu. Tāpat Mārupes vidusskola īsteno pilnas pamatizglītības programmu 1.-9.klasei, pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena programmu un pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu.

Pēc Valsts izglītības satura centra sniegtās informācijas, Mārupes vidusskolas izglītojamo mācību sasniegumu vidējais procentuālais novērtējums centralizētajos eksāmenos 2017.gadā bijis 61,38% (valstī 49,11%, Rīgas plānošanas reģionā 50,79%), bet 2018.gadā - 61,3% (valstī 49,7%, Rīgas plānošanas reģionā 51,31%), informē aģentūra LETA.

Mārupes vidusskola, līdz šim nesaņemot valsts budžeta mērķfinansējumu pedagogu tālākizglītības centra un reģionālā metodiskā centra darbībai, faktiski jau veic pedagogu tālākizglītības centra un reģionālā metodiskā centra funkcijas plānošanas reģionā.

Minētais norāda, ka Mārupes vidusskola nodrošina normatīvajā regulējumā noteikto kritēriju valsts ģimnāzijas statusa iegūšanai izpildi, norāda IZM.

IZM skaidro, ka spējīgāko skolēnu sasniegumiem ir būtiska ietekme uz valsts konkurētspēju un sasniegumiem starptautiskajā darba dalīšanā nākotnē. Šo skolēnu grupu Latvijā palīdz palielināt valsts ģimnāziju tīkls. Valsts ģimnāzijās mācās apmēram 10% 10.-12.klašu spējīgāko skolēnu, un tās ir viens no būtiskiem valsts pasākumiem talantīgo un spējīgo skolēnu atbalstam, kas savukārt labvēlīgi ietekmē izglītības procesa kvalitāti un rezultātu.