PIESLĒDZIES E-KLASEI

Pirmdiena, 2024. gada 17. jūnijs

Artis, Artūrs

Ievērojami pieaudzis mācību priekšmetu olimpiāžu dalībnieku skaits 2023./2024. mācību gada pirmajā semestrī
Ievērojami pieaudzis mācību priekšmetu olimpiāžu dalībnieku skaits 2023./2024. mācību gada pirmajā semestrī
Foto: pexels
Mācību priekšmetu olimpiādes ir neatņemama ikdienas daļa ikvienam skolēnam, kas vēlas pārbaudīt savas zināšanas. 2023./2024. mācību gada pirmajā semestrī aizvadīti mācību priekšmetu olimpiāžu novadu posmi angļu valodā, bioloģijā, filozofijā, vācu valodā, vēsturē, krievu valodā, politikā un tiesībās, kā arī 1. kārtas valsts posms angļu valodā. Pozitīvas dalībnieku skaita izmaiņas, salīdzinot ar pagājušo gadu, manāmas jau notikušajos olimpiāžu posmos – dalībnieku skaits sasniedzis 15325 skolēnu.

Dažas no olimpiādēm pagājušajā mācību gadā netika īstenotas, piemēram, krievu valodas olimpiāde, kā arī politikas un tiesību olimpiāde, kas iepriekšējo reizi norisinājusies 2008./2009. gadā. Dalībnieku skaits angļu valodas, bioloģijas, filozofijas, vācu valodas un vēstures olimpiādē 2022./2023. mācību gada novada posmos bijis 6913 skolēni.

Lielākais izaicinājums, ar kuru nācies saskarties organizēšanas procesā, ir dalībnieku skaita pieaugums angļu valodas olimpiādē, kā dēļ olimpiāde tika plānota 3 dienas – katra diena citai klašu grupai. Digitālizācijas procesam attīstoties, jaunāko klašu dalībniekiem nodrošināta arī pirmā pieredze tiešsaistes olimpiādēs.

Olimpiāžu novadu posmu norise tika veiksmīgi organizēta tiešsaistes un klātienes formātā. Visas valsts posma mācību priekšmetu olimpiādes plānotas tikai klātienē izglītības iestādēs. Šajā semestrī angļu valodas olimpiāde 4.-6. klasēm norisinājās Rīgas 34. vidusskolā, 7.-9. klasēm – Rīgas Centra humanitārajā vidusskolā, savukārt vidusskolas posmam – Rīgas Angļu ģimnāzijā. Valsts posma 1. kārtā skolēnu angļu valodas zināšanas pārbaudītas tādās tēmās kā “Es un pasaule man apkārt”, “Klimata pārmaiņas: cēloņi un sekas” un “Pagātnes pieredze nākotnes izaugsmei”.

Šī mācību gada 2. semestrī skolēnus sagaida arī olimpiādes ķīmijā, informātikā (programmēšanā), franču valodā, fizikā, ekonomikā, latviešu valodā un literatūrā, matemātikā un ģeogrāfijā.

Latvijas skolēnu dalību mācību priekšmetu olimpiādēs īsteno Valsts izglītības satura centrs Eiropas Sociālā fonda projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.