PIESLĒDZIES E-KLASEI

Svētdiena, 2024. gada 21. aprīlis

Anastasija, Marģers

12320.jpeg
Foto: 123RF
Jaunuzņemto skolēnu "iesvētību" pasākumi nedrīkst būt saistīti ar vardarbību, apdraudējumu skolēnu dzīvībai un veselībai.

Tāpat tie nedrīkst būt cilvēciskās cieņas pazemojoši, atgādina Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD).

Izglītības iestādēm jāpievērš uzmanība, ka "iesvētību" pasākumi vienmēr ir uzskatāmi par skolas organizētu pasākumu Ministru kabineta noteikumu par kārtību, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos izpratnē, informē aģentūra LETA. Tādēļ skolas direktoram ir jānodrošina Izglītības likumā noteiktās skolēnu tiesības uz dzīvībai un veselībai drošiem apstākļiem izglītības iestādē un tās organizētajos pasākumos, kā arī uz mantas aizsardzību, uzsver IKVD.

IKVD piebilst, ka visi minētajos Ministru kabineta noteikumos paredzētie drošības pasākumi jāīsteno arī tad, ja "iesvētības" organizē skolēnu pašpārvalde.