PIESLĒDZIES E-KLASEI

Svētdiena, 2024. gada 14. aprīlis

Gudrīte, Strauja

11979.jpeg
Foto: pexels-photo-70292
Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) aicina izglītības iestādes līdz 2017. gada 16. augustam pieteikt izglītības programmas Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektā.

Tajā plānots pilnveidot pieaugušo profesionālo kompetenci, lai palielinātu strādājošo konkurētspēju un veicinātu produktivitātes pieaugumu.

“Projekts ļaus profesionālās izglītības iestādēm, kas līdz šim pamatā orientējušās uz jauniešu auditoriju, attīstīt piedāvājumu pieaugušo izglītības jomā, vienlaikus daudz intensīvāk izmantojot nesenos Eiropas Savienības struktūrfondu ieguldījumus mācību aprīkojumā un ēku infrastruktūrā. Mūsu mērķis ir  audzēt valsts izglītības iestāžu kapacitāti, lai kļūtu par nozīmīgiem spēlētājiem pieaugušo izglītības tirgū. Atbalsta stratēģija veidota tā, lai ar laiku valstī darbotos ilgtspējīga pieaugušo izglītības sistēma,” stāsta Dita Traidās, VIAA direktore.

Konkursā pieteikumus finansējuma saņemšanai var iesniegt akreditētas izglītības iestādes, kas atbilst izglītības iestāžu atlases nolikuma prasībām, un tās var pieteikt vienu vai vairākas profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides vai neformālās izglītības programmas, kas atbilst mācību vajadzībām kādā no šīm nozarēm:

elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas;

  • būvniecība;
  • kokrūpniecība;
  • metālapstrāde, mašīnbūve un mašīnzinības.

Plašāka informācija par mācību vajadzībām nozarēs, pieteikuma veidlapām un pieteikumu konkursu pieejama VIAA mājaslapā.

Pieteikumus var iesniegt papīra formātā, sūtot pa pastu uz adresi Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050, vai iesūtīt parakstītus ar drošu elektronisko parakstu uz e-pasta adresi [email protected].

Ieinteresētās izglītības iestādes ir aicinātas piedalīties VIAA rīkotajos informatīvajos semināros par izglītības iestāžu dalību projektā 18. jūlijā plkst. 13.00 un 20. jūlijā plkst. 13.00. Detalizētāka informācija par semināriem atrodama VIAA mājaslapā.

Projekta kopējais attiecināmais finansējums ir 25,3 milj. eiro, tai skaitā ESF finansējums 21,5 milj. eiro un valsts budžeta līdzfinansējums 3,8 milj. eiro. To plānots īstenot Eiropas Savienības fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa „Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” ietvaros līdz 2022. gada 31. decembrim.