PIESLĒDZIES E-KLASEI

Otrdiena, 2024. gada 28. maijs

Vilhelms, Vilis

65046490_s.jpg
Foto: 123RF Stock Photo
Izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošanai visā Latvijā Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) no Eiropas Savienības (ES) fondiem piesaistījusi 282 miljonus eiro, informēja IZM.

Ministrijā skaidroja, ka mērķtiecīgi plānojot investīcijas gan valsts, gan pašvaldību izglītības iestāžu infrastruktūras attīstībai, īpaši gatavojoties jaunā mācību satura ieviešanai, IZM no ES struktūrfondu līdzekļiem nodrošinājusi 282 miljonus eiro lielu finansējumu skolu infrastruktūras modernizācijas projektu īstenošanai visos izglītības posmos - no sākumskolas līdz koledžām un augstskolām.

Rīgas Franču liceja un Ikšķiles vidusskolu skolēnus un pedagogi jauno mācību gadu sagaidīs jaunās telpās. Franču liceja ēkas atjaunošanas kopējās izmaksas ir gandrīz 8,8 miljoni eiro, no kuriem seši miljoni eiro ir Eiropas Savienības fondu finansējums. Atjaunotajā liceja ēkā Kr.Valdemāra ielā 48 turpmāk mācīsies 7.-12.klašu skolēni, tāpēc licejā mācību procesu būs iespējams organizēt vienā maiņā. Savukārt Ikšķiles vidusskolas īstenotā projekta izmaksas ir 3,3 miljoni eiro, no kuriem 2,4 miljoni eiro ir ERAF finansējums. Jaunā piebūve palielina vidusskolas ietilpību ar 16 jaunām un moderni aprīkotām klašu telpām.

Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis uzsvēra, ka IZM ir nodrošinājusi milzīga apjoma investīcijas pašvaldībām, lai visā Latvijā vairāk nekā 100 skolās atjaunotu, būvētu un veidotu modernu, skolēniem un skolotājiem ērtu skolu vidi.

Ministrs pastāstīja, ka aktīva jaunu skolas ēku būvniecība notiek Ādažos un Siguldā, arī daudzas citas skolas Rīgā un Latvijā piedzīvo pārmaiņas. Tā ir daļa no mūsdienīgas skolu tīkla attīstības programmas, uzsvēra K.Šadurskis, piebilstot, ka tās ir iespējas, kas skolēniem un jauniešiem ļaus mācīties mūsdienīgā un ērtā vidē, ar modernām tehnoloģijām un mācību kabinetiem, drošu un plašu sporta un fizisko aktivitāšu klāstu. Īpaši svarīgi, kā norādīja K.Šadurskis, tas ir vidusskolā, lai nodrošinātu jauniešiem izvēles iespējas specializēties padziļinātai mācību priekšmetu apguvei.

Vispārizglītojošo skolu infrastruktūras modernizācijai ministrijai no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) izdevies piesaistīt gandrīz 143 miljonus eiro, paredzot modernizēt 100-115 vispārējās izglītības iestādes un uzlabot mācību vidi aptuveni 50 000 skolēniem. Patlaban pašvaldības ir noslēgušas 33 vienošanās par projektu īstenošanu, kuros tiks ieguldīts 91 miljons eiro ERAF finansējuma, kā arī pašvaldību līdzfinansējums. Projektu īstenošanas rezultātā vispārējās izglītības iestādēs tiks rādīta moderna, ergonomiska un higiēnas prasībām atbilstoša mācību vide, kas papildināta ar mūsdienīgu mācību procesa nodrošināšanai nepieciešamu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) aprīkojumu.

Jau tagad ir pabeigtas un nodotas ekspluatācijā vairākas ar ERAF atbalstu modernizētas vispārējās izglītības iestādes - izbūvēta jauna Salaspils 1.vidusskolas ēka, modernizēta Liepājas Valsts 1.ģimnāzija, Līvānu 1.vidusskola, Ludzas pilsētas ģimnāzija, informē aģentūra LETA. Lai nodrošinātu jauniešu pilnvērtīgu attīstību izglītības ieguves laikā, modernizēti skolu sporta laukumi (Ogres 1.vidusskola, Gulbenes valsts ģimnāzija, Krāslavas Valsts ģimnāzija), kā arī izbūvētas un labiekārtotas vispārējo izglītības iestāžu dienesta viesnīcas Ludzā, Gulbenē, Cēsīs, kas ir īpaši nozīmīgs priekšnoteikums izglītības iestāžu tīkla sakārtošanas kontekstā.

IZM skaidroja, ka arī profesionālās izglītības jomā 2018./2019.mācību gads būs darbīgs - tiks celtas jaunbūves, rekonstruētas jau esošās profesionālās izglītības iestāžu telpas, kā arī labiekārtota pieguļošā teritorija un iegādāts jauns mācību aprīkojums. Kopējais pieejamais finansējums šo pasākumu īstenošanai ir 104,2 miljoni eiro (88,6 miljoni eiro ir ERAF finansējums un 15,6 miljoni eiro - valsts un pašvaldību budžeta līdzfinansējums).

Īstenojot projektus, pilnībā tiks modernizēti 60-80% profesionālo izglītības iestāžu. Patlaban būvdarbi norit deviņās profesionālās izglītības iestādēs, papildu tam šogad būvdarbus plānots sākt vēl 18 profesionālās izglītības iestāžu objektos. Līdz 2018.gada beigām plānots pabeigt Rēzeknes Tehnikuma multifunkcionālās zāles būvniecību, Ogres tehnikuma dienesta viesnīcas pārbūvi, Rīgas Tūrisma un radošo industriju tehnikuma Preiļu filiāles dienesta viesnīcas pārbūvi.

ERAF finansētie infrastruktūras un aprīkojumu modernizācijas projekti rit arī Latvijas augstskolās un koledžās, īpaši tajās, kas nodrošina STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju programmu īstenošanu. Augstskolu un koledžu STEM programmu infrastruktūras modernizāciju projektos tiek investēti 50 miljoni eiro ES fondu līdzekļu.

Lielākie un vērienīgākie darbi rit Latvijas Universitātē, kas īsteno projektus vairāk nekā 12 miljonu eiro apmērā. Koncentrējot augstskolas resursus un STEM studiju virzienus LU Akadēmiskajā centrā Torņakalnā, universitāte kļūs par vienu no vadošajām universitātēm Baltijas reģionā. Savukārt otra lielākā augstskola - Rīgas Tehniskā universitāte īsteno infrastruktūras modernizācijas projektu 11 miljonu eiro apmērā ar mērķi koncentrēt visu tehnoloģiju studiju programmas un aprīkojumu.

IZM pārliecināta, ka modernizētā infrastruktūra veicinās papildu studentu piesaisti STEM studiju programmās, nodrošinās Latvijas tautsaimniecības attīstībai nepieciešamo augstas kvalifikācijas speciālistu sagatavošanu, kā arī veicinās augstākās izglītības eksporta spēju un ārvalstu studentu piesaisti.

Infrastruktūras investīciju projektu ieviešana ir ļoti būtiska gan izglītības nozares, gan Latvijas tautsaimniecības attīstībai, uzsvēra ministrijā. Skaista un ērta vide, kā arī šodienas izglītības prasībām aprīkoti mācību kabineti un laboratorijas ir pamats daudziem izglītības sistēmas reformas aspektiem - skolu tīkla sakārtošanai, mācību kvalitātes un jauna mācību satura ieviešanai, jauniešu interesei par profesionālo un augstāko izglītību, īpaši STEM jomās. IZM uzsvēra, ka ir ļoti svarīgi piesaistītos ES struktūrfondu līdzekļus izmantot lietderīgi un vislielāko uzmanību pievērst paveikto darbu kvalitātei. Tāpēc ministrija jaunajā mācību gadā pastiprinātu uzmanību vērsīs uz pašvaldību un izglītības iestāžu īstenoto projektu ieguldījumu un to atbilstību kopīgi izvirzītajiem mērķiem par modernu, kvalitatīvu un pieejamu izglītību.