Lai pieteiktos kļūt par EPALE vēstnieku, apmeklējiet šo saiti un aizpildiet anketu, norādot arī savas vēlmes EPALE vēstnieku nominācijas pasākumam, kuru paredzēts organizēt šī gada septembrī. Pēdējā pieteikšanās diena ir 11. augusts.

Nosacījumi, lai kļūtu par EPALE vēstnieku:

•             profesionāla darbības pieaugušo izglītības jomā;

•             reģistrācija EPALE platformā;

•             dalība EPALE aktivitātēs vai platformā (detalizēti pieteikšanās saitē).

EPALE vēstniekiem būs priekšroka EPALE rīkotajos pasākumos (semināros, nodarbībās, meistarklasēs, konferencēs u.c.), viņi pirmie uzzinās par EPALE aktualitātēm, varēs piekļūt slēgto grupu saturam, kā arī ciešāk sadarboties ar EPALE Latvija. EPALE Latvija var informatīvi un finansiāli atbalstīt EPALE vēstnieku pieaugušo izglītības tēmām veltītus pasākumus.

EPALE vēstnieku pienākumi ietver aktīvu dalību EPALE platformā un EPALE Latvija pasākumos, kā arī publikāciju ievietošanu platformā. EPALE vēstnieku saraksts tiks pārskatīts reizi gadā. Samaksa EPALE vēstniekiem nav paredzēta.

Piesakies, un palīdzi popularizēt EPALE vārdu Latvijā!

Izglītības un zinātnes ministrijas Erasmus+ projekts “EPALE Nacionālais atbalsta dienests” nodrošina EPALE darbību latviešu valodā, veicinot nacionālā satura veidošanu, nodrošinot diskusiju un pieredzes apmaiņas vidi Latvijas pieaugušo izglītības profesionāļiem kā valsts mērogā, tā arī starptautiski.