PIESLĒDZIES E-KLASEI

Svētdiena, 2024. gada 16. jūnijs

Justīne, Juta

10967.jpeg
Foto: wavebreakmediamicro / 123RF
Ziemassvētku priekšvakarā, 22. decembrī, Izglītības un zinātnes ministrija svinīgā pasākumā pasniegs Pateicības rakstus vairākiem speciālistiem. 

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) pateiksies tiem speciālistiem, kuri savā ikdienas darbā sniedz nozīmīgu ieguldījumu, lai cilvēkiem ar invaliditāti nodrošinātu izglītības pieejamību un veicinātu sociālo integrāciju. Šīs idejas iniciatori ir Latvijas Republikas tiesībsargs un Invalīdu un viņu draugu apvienība “Apeirons”, kas tradicionāli, decembra sākumā atzīmējot Starptautisko personu ar invaliditāti dienu, godina šajā nozīmīgajā darbā iesaistītās nevalstiskās organizācijas.

“Diskusijās par iekļaujošu dzīves vidi pamatjautājums ir sabiedrības līdzcietība. Mums ir jānodrošina ne tikai sociālās garantijas un iespēja cilvēkiem ar īpašām vajadzībām iekļauties sabiedrībā, bet jārisina vēl kāds ļoti svarīgs uzdevums - lai audzināšana un izglītības sistēma būtu vērstas patiesā cilvēku ar invaliditāti pieņemšanā. Esmu gandarīts, ka Latvijā ir labi iniciatīvas piemēri un personības, kas spēj nodrošināt veiksmīgu iekļaujošas izglītības politikas īstenošanu. Jebkura no šāda veida iniciatīvām mūsu sabiedrībā spēj vairot līdzcietību un dabisku spēju pieņemt to, ka esam dažādi. Tieši tāpēc ir tik svarīgi novērtēt cilvēku ieguldīto darbu un pateikt par to paldies,” uzsver izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis.

Nevalstisko organizāciju ieguldījums cilvēku ar invaliditāti dzīves kvalitātes uzlabošanā bieži netiek pietiekami novērtēts. Daudzās organizācijās, izglītības iestādēs, bērnu un jauniešu centros strādā profesionāļi, kuru ikdienas pašaizliedzīgais darbs ir pamats cilvēka ar invaliditāti turpmākai motivācijai mācīties un pilnveidoties, nemitīgi apgūt jaunas zināšanas un prasmes, iekļauties sabiedrībā un dzīvot pilnvērtīgu dzīvi, informē IZM.

Izglītības un zinātnes ministrijas Pateicības raksts par ieguldījumu izglītības pieejamības veicināšanā personām ar invaliditāti tiks piešķirts Malnavas koledžas surdotulcei Ievai Strodei, Valsts policijas koledžas Humanitārās katedras vadītājai Evitai Lipei, Latvijas Universitātes rektora vietniecei infrastruktūras attīstības jautājumos Kitijai Gruškevicai, Sociālās integrācijas valsts aģentūras Koledžas direktorei Ilonai Jurševskai, Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas Sociālās aprūpes katedras vadītājai Dacei Erkenai, Rīgas Stradiņa universitātes Ārvalstu studiju nodaļas dekānei Smuidrai Žermanos, Rīgas Tehniskās universitātes rektoram Leonīdam Ribickim, Latvijas Kristīgā akadēmijas Studiju daļas vadītājai Zanei Čečiņai, Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas SUSTENTO valdes priekšsēdētājai Guntai Ančai, Latvijas Mākslas akadēmijas Dizaina nodaļas asociētajai profesorei Barbarai Ābelei, Strautiņu pamatskolas skolotājai Santai Masingai, Ezernieku pamatskolas asistentei bērnam ar īpašām vajadzībām Jeļenai Jegorovai, Krāslavas bērnu un jauniešu centra, kluba “Saulessvece” vadītājai, interešu izglītības skolotājai Žannai Garbrēderei, Liepājas Speciālās internātpamatskolas direktora vietniecei izglītības un audzināšanas darbā Kaivai Žīmantei, Liepājas Speciālās internātpamatskolas skolotājai Ingrīdai Kupčei, Sveķu internātpamatskolas sociālai pedagoģei Marikai Andževai un Valmieras pilsētas speciālās pirmsskolas izglītības iestādes “Bitīte” vadītājai Guntrai Kukjānei.