Pasākumā, kas ilgs no 1.jūnija līdz 31.augustam, tiks iesaistīti skolēni vecumā no 15 līdz 20 gadiem ieskaitot, kuri iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs. Pasākuma mērķis ir veicināt skolēnu nodarbinātību vasaras brīvlaikā valsts līdzfinansētās darba vietās, nodrošinot viņiem iespēju iegūt darba prasmes, iemaņas un darba pieredzi, informē ziņu aģentūra LETA.

Paredzēts, ka darba devējs ar skolēnu slēgs darba līgumu uz NVA norādīto skolēna nodarbinātības laiku pasākumā un nodrošinās darbu vadītāju, kurš palīdzēs skolēnam apgūt darbam nepieciešamās prasmes un iemaņas.

Darba devējam NVA nodrošinās dotāciju skolēna ikmēneša darba algai 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas, savukārt otru pusi algas skolēnam maksās darba devējs pats. NVA gan atzīmē, ka darba devējs skolēnam var maksāt arī vairāk nekā minimālo darba algu. Darba devējs par nodarbināto skolēnu veiks arī darba devēja un darba ņēmēja nodokļu nomaksu.

NVA nodrošinās arī dotāciju ikmēneša darba algai skolēna darba vadītājam. Par desmit skolēnu darba vadīšanu dotācijas apmērs noteikts vienas valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā, attiecīgi dotācijas apmērs par viena skolēna darba vadīšanu būs viena desmitā daļa no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas.

Par viena skolēna nodarbināšanu darba devējs saņems 180 eiro skolēna darba algai un 36 eiro skolēna darba vadītāja darba algai pirms nodokļu nomaksas. NVA arī apdrošinās skolēnus pret iespējamiem nelaimes gadījumiem pasākuma laikā.

Skolēnus nedrīkstēs nodarbināt darbos, kas saistīti ar paaugstinātu risku viņu drošībai, veselībai, tikumībai un attīstībai.