PIESLĒDZIES E-KLASEI

Otrdiena, 2024. gada 25. jūnijs

Maiga, Milija

Izsludināts programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” otrais 2020. gada projektu konkurss
Izsludināts programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” otrais 2020. gada projektu konkurss
Foto: pexels
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra izsludina programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” otro 2020. gada projektu konkursu.

Visi, kuri vēlas īstenot starptautiskus projektus jaunatnes jomā, aicināti iesniegt projektu pieteikumus līdz 2020. gada 07. maijam, plkst. 13:00 pēc vietējā laika tiešsaistē – Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē. Apstiprinātos projektus varēs īstenot 2020. gada nogalē un 2021. gada sākumā.

Latvijai programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektu īstenošanai 2020. gadā pieejami vairāk nekā 3 miljoni eiro. Programmas otrajā projektu konkursā pieejamais finansējums ir  1 169 771.84 eiro, attiecīgi:

  • 1. pamatdarbības “Personu mobilitāte mācību nolūkos” jauniešu apmaiņas un jaunatnes darbinieku mobilitātes projektiem - 632 686.69 eiro, no kuriem 158 171.67 eiro projektiem ar ES kaimiņvalstīm;
  • 2. pamatdarbības “Stratēģiskās partnerības izglītības, apmācības un jaunatnes jomās” projektiem inovācijas atbalstam – 502 901.75 eiro;
  • 3. pamatdarbības “Atbalsts politikas reformai” jaunatnes dialoga projektiem ir pieejami 34 183.40 eiro.

 

“Dalība programmā ir jauniešu un jaunatnes jomā strādājošo iespēja saņemt Eiropas finansiālo atbalstu savu ideju īstenošanai. Tas ir reāls atbalsts jauniešiem un personām, kas strādā ar jauniešiem, iepazīt neformālo izglītību, uzlabot savas kompetences, stiprināt organizācijas kapacitāti, kā arī pilnveidot darbu ar jaunatni Latvijā, veidojot un īstenojot projektus. Pēdējo gadu laikā finansējuma apjoms šiem projektiem ir būtiski audzis. Esam gandarīti, ka Latvijā vēlas izmantot ES sniegtās iespējas, par ko liecina iesniegto projektu pietiekumu skaita pieaugums,” norāda JSPA Projektu vadības un uzraudzības daļas vadītāja Maija Kolberga.

Saskaņā ar ES Jaunatnes stratēģiju un programmas “Erasmus+” vadlīnijām 2020. gadā jaunatnes jomas projektos izvirzītās vairākas prioritātes. 1. pamatdarbības projektos uzsvars likts uz sociāli atstumtiem jauniešiem, bet 2. pamatdarbības projektu prioritātes ir kvalitatīva, inovatīva un atzīta darba ar jaunatni veicināšana; starpnozaru sadarbības stiprināšana un uzņēmējdarbības un radošās apguves sekmēšana, un sociālās uzņēmējdarbības veicināšanu jauniešu vidū. Ar plašāku informāciju un projekta pieteikuma iesniegšanas noteikumiem iespējams iepazīties: www.jaunatne.gov.lv .

Kopumā projektus “Erasmus+” jaunatnes jomā šogad var iesniegt trīs reizes. Programmas otrā projektu konkursa ietvaros projektu pieteikumus iesniegt aicinātas nevalstiskās organizācijas, valsts un pašvaldību iestādes un citi, kas ikdienā strādā ar jauniešiem. Projektu pieteikumus trešajā 2020. gada projektu konkursā varēs iesniegt līdz 1. oktobra plkst. 13:00.

Informējam, ka 2020. gads ir noslēdzošais gads programmas “Erasmus+” ciklā, kas kopumā ilgst no 2014. līdz 2020. gadam. Programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” ietvaros jauniešiem vecumā no 13 līdz 30 gadiem, jaunatnes darbiniekiem un citām personām, kas iesaistītas darbā ar jaunatni, sadarbojoties ar ārvalstu partneriem, ir iespēja iegūt jaunas zināšanas, prasmes un pieredzi, pašiem veidojot un īstenojot projektus.

Programmā “Erasmus+: Jaunatne darbībā” ir iespējams īstenot projektus trīs pamatdarbībās: pirmā – “Personu mobilitāte mācību nolūkos” (mobilitātes veids “Jauniešu apmaiņas” un “Jaunatnes darbinieku mobilitāte”); otrā – “Stratēģiskās partnerības jaunatnes jomā”; trešā – “Jaunatnes dialoga projekti”.