Ziņojumā pamatota nepieciešamība palielināt nozares finansējumu un sniegti priekšlikumi jaunas augstākās izglītības un augstskolu zinātniskās darbības finansēšanas kārtības ieviešanai.

Informatīvajā ziņojumā IZM piedāvā ieviest vienotu augstākās izglītības un augstskolu zinātniskās darbības finansēšanas modeli, ko veido trīs pīlāri: bāzes, snieguma un inovāciju finansējums. Jaunajā modelī kā sistēmas stabilitātes un ilgtspējas pamats tiek saglabātas studiju vietas. Papildu augstskolas saņems finansējumu, kas stimulē konkurenci par labākajiem rezultātiem studijās un pētniecībā, kā arī mērķa finansējumu pētniecībā izglītības satura un procesa uzlabojumiem un inovācijām.

Pretstatā līdzšinējam augstākās izglītības finansēšanas modelim, kas balstās tikai uz studiju vietu skaitu, jaunajā modelī valsts finansējums tiks piešķirts, ņemot vērā augstskolu snieguma rādītājus studiju un pētnieciskajā darbā, kā arī stratēģiskās attīstības potenciālu. Tādējādi tiks nodrošināts mērķtiecīgs valsts finansējuma ieguldījums - bāzes finansējums tiks novirzīts sistēmas ilgtspējai, snieguma finansējums - nosprausto izpildes rādītāju sasniegšanai, savukārt inovāciju finansējums - ilgtermiņa attīstības plānošanai, informē IZM pārstāve Kristīne Keiča.

Pasaules Bankas eksperti uzsver, ka spēja uzlabot augstākās izglītības pieejamību un kvalitāti, ieviešot jaunu finansēšanas modeli, ir tieši saistīta ar ieguldījumu apjomu augstākajā izglītībā. Jauna augstākās izglītības modeļa ieviešanai 2015. gadā nepieciešamais finansējums ir 34,5 milj. eiro, no kura 1. pīlāram paredzēts novirzīt 12 milj. eiro, 2. pīlāram -  9,5 milj. eiro, 3. pīlāram  - 3 milj. eiro, bet zinātnes bāzes finansējumam - 10 milj. eiro. Nepieciešamo finansējumu IZM valdībai lūgusi piešķirt Jauno politikas iniciatīvu 2015. - 2017. gadam ietvaros. Plānots, ka sniegumā balstīta augstākās izglītības un zinātnes finansēšana tiks uzsākta jau 2015. gadā.

Ar informatīvo ziņojumu Par Pasaules Bankas pētījuma rezultātiem un priekšlikumiem jauna augstākās izglītības un augstskolu zinātniskās darbības finansēšanas modeļa ieviešanai un turpmāko nepieciešamo rīcību var iepazīties Ministru kabineta mājaslapā.