Izsolēs piedāvās iegūt tiesības izsniegt studiju kredītus ar valsts vārdā sniegtu galvojumu 25,2 miljonu eiro apmērā un studējošā kredītus ar valsts vārdā sniegtu galvojumu gandrīz 10,757 miljonu eiro apmērā.

Piedalīties izsolē var jebkura Latvijā, Eiropas Savienībā vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī reģistrēta kredītiestāde, tās filiāle vai ārvalsts kredītiestādes filiāle, kura var nodrošināt kredītu izsniegšanu un administrēšanu visā Latvijas teritorijā.

Pieteikumu izvērtēšanas kritērijs ir izsoles dalībnieku solītās likmes atbilstošajam kredītu veidam, informē aģentūra LETA.

Izsole notiks 2018.gada 31.janvārī Finanšu ministrijā, Smilšu ielā 1, plkst.14.00.

2017.gadā studiju kredītus, tāpat kā iepriekšējos gados, izsniedza "SEB banka". Banka, kura sniegs studiju un studējošo kredītus, katru gadu tiek noskaidrota izsolē.