PIESLĒDZIES E-KLASEI

Otrdiena, 2024. gada 21. maijs

Akvelīna, Ernestīne, Ingmārs

IMG_2576.jpg
Foto: Centrs Dardedze
Oktobrī svinīgā pasākumā vēl septiņas Latvijas pirmsskolas izglītības iestādes ieguva sertifikātu "Bērniem drošs un draudzīgs bērnudārzs", tādējādi kopumā jau 16 bērnudārzi izgājuši preventīvo programmu un ieviesuši pie sevis sistēmu bērnu drošības veicināšanai.

Programmas "Bērniem drošs un draudzīgs bērnudārzs" mērķis ir veidot pirmsskolas iestādes vidi bērnam drošu un draudzīgu, savlaicīgi atpazīstot un novēršot bērnu tiesību pārkāpumu riskus, veidojot pozitīvu sadarbību bērnu, vecāku un iestādes darbinieku starpā un uzturot atbalstošu vidi, kurā centrālās ir bērna intereses un vajadzības.

“Programma “Bērnam drošs un draudzīgs bērnudārzs” prasa no iestādes vadības un darbiniekiem laiku, drosmi un apņēmību, lai runātu par problēmām jau tad, kad tās vēl nav radušās. Rezultātā iestādes darbinieki kļūst redzīgāki: kad nepieciešams, viņi spēj atpazīt bērnu grūtības un zinoši tās risināt. Turklāt sistemātiski runājot par drošām un cieņpilnām attiecībām ar kolēģiem, bērniem un bērnu vecākiem, pedagogi iekustina pozitīvas pārmaiņas gan iestādes vidē, gan arī bērnu ģimenēs,” uzsver organizācijas “Centrs Dardezde” valdes locekle Agnese Sladzevska.

“Esam gandarīti, ka Latvijas SOS bērnu ciematu asociācijas un nodibinājuma “Centrs Dardedze” izveidoto preventīvo programmu “Bērnam drošs un draudzīgs bērnudārzs” ievieš arvien jaunas pirmsskolas izglītības iestādes. Programma palīdz pedagogiem kļūt vēl zinošākiem un redzīgākiem, rūpējoties par to, lai bērni dzīvotu un augtu drošā un atbalstošā vidē,” saka Latvijas SOS bērnu ciematu asociācijas direktore Ilze Paleja.

Programma pirmsskolas izglītības iestādēs tiek ieviesta četros posmos – "Džimbas 9 soļu drošības programma" bērnu izglītošanai par drošību attiecībās ar citiem cilvēkiem, pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programma "Laboratorija pedagogiem", e-vides platformas "Bērna labsajūtas mērījums" ieviešana un bērnu tiesību aizsardzības protokola sagatavošana.

Pašlaik pie programmas “Bērnam drošs un draudzīgs bērnudārzs” ieviešanas turpina strādāt 23 Rīgas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes, kā arī Ropažu, Aizkraukles, Cēsu, Jaunpiebalgas un Vecpiebalgas bērnudārzos.

Preventīvo programmu izveidoja divas nevalstiskās organizācijas – nodibinājums "Centrs Dardedze" un Latvijas SOS bērnu ciematu asociācija, sadarbojoties ar Rīgas pašvaldību un pirmsskolas izglītības iestādēm.