XXV Latvijas jauno pianistu festivāla ''Klavieres populārajā mūzikā un džezā'' noslēguma koncerts 5. martā plkst.12.00 ar brīvu ieeju notika kultūrvēsturiskajās  Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas telpās, Lielajā zālē ar Steinway izcilību. Festivāla tēma bija “Džeza un populārā mūzika ar virtuoziem elementiem”. Šogad festivāla noslēguma pasākumā piedalījās Rīgas četru vispārizglītojošo skolu ar mūzikas virzienu un Latvijas astoņu vispārizglītojošo skolu ar mūzikas virzienu klavieru klases skolēni (54 dalībnieki ap 35 pedagogi) solo un dažādu ansambļu priekšnesumos. Atlases dalībnieki I un II aktivitāšu posmā jau no septembra bija Rīgas četru vispārizglītojošo mūzikas profesionāli orientēta virziena skolu (Nr.6., 45., 88., Rīgas Valdorfskola) - kopā ~430 skolēni, Latvijas četrpadsmit vispārizglītojošo mūzikas profesionāli orientēta virziena skolu - kopā ~894 skolēni. Pavisam kopā ~1324 skolēni un 64 skolotāji. Viņi  izgāja konkursa atlasi savās skolās un sagatavojās uzstāties fināla koncertā. Jaunieši šogad atbraukuši no Daugavpils, Rūjienas, Talsiem, Grobiņas, Ventspils, Cēsīm, Jelgavas un Tukuma, kā arī Rīgas skolu skolēni.

Festivāla viesmākslinieki  pianisma izcilības Jurijs Spigins un Romāns Vendiņš ar priekšnesumu un  ar džeza impovizāciju  uzmundrināja un noteikti iedvesmoja bērnus un jauniešus uz visu nākošo gadu. Festivāla patronese un konsultante Dr.paed. Larisa Maļkova  kā katru gadu piedalījās gan ar savu skolēnu sniegumu, gan labvēlīgu padomu.

‘’Mūzikas izglītība var iekvēlināt bērna iztēli vai arī kaislību pilnu dzīvi. Ja jūs dāvināt bērniem jaunu pasauli izpētei, izaicinājumi un iespējas ir bezgalīgas. Mūzikas izglītība nevar būt dažu veiksminieku privilēģija, tai jābūt katra bērna pasaules sastāvdaļai. Kopējā muzicēšanā veicināti arī integrācijas mērķi”, uzskata festivāla organizatori,”- rakstīja Inese Lūsiņa laikrakstā ‘’Diena’’.

Festivālu jau piekto gadu rīko NODIBINĀJUMS JAUNO PIANISTU FESTIVĀLS KLAVIERES POPULĀRAJĀ MŪZIKĀ UN DŽEZĀ.

Šogad festivālu atbalstīja Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija.

Festivāla mākslinieciskā, metodiskā vadītāja un producente ir Edīte Millere. Savukārt asistente un koncerta vadītāja šogad bija Herta Jūlija Barkāne, pašlaik mūzikas industriju studente, kura pati ir bijusi daudzgadēja festivāla dalībniece un palīdz festivāla producēšanā. Par skaņu režiju parūpējās Lauris Stanke, Rīgas 45.vidusskolas mūzikas klases absolvents, skaņu režijas students. Foto mirkļus fiksēja labas mūzikas fans  un fotogrāfs Jurijs Fjodorovs.

Viens no svarīgākajiem festivāla mērķiem ir dot iespēju jaunajiem mūziķiem izbaudīt klavierspēli labā koncertzālē pie izcila instrumenta.

Festivāls tiek organizēts ilgtermiņā sākot no 1997.gada un ir noticis Melngalvju namā, Lielajā ģildē, Mazajā ģildē, Vernisāžā, Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā, Jelgavas 4. vidusskolas Jaunajā zālē un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā. Ir plānots  šo jauniešu un pedagogu iemīļoto un novērtēto festivālu organizēt ik gadus ilglaicīgi. Festivāla iniciators ir Rīgas 6.vidusskolas direktors Haralds Bārzdiņš. Ilggadējie festivāla organizētāji un vadītāji ir Dr. paed. Jurijs Spigins un Dr. paed. Larisa Maļkova. Sākot ar Latvijas valsts simtgades godam veltīto festivālu, kopš 2018. gada to organizē pianiste M.Mus. Edīte Millere un nodibinājums  JAUNO PIANISTU FESTIVĀLS KLAVIERES POPULĀRAJĀ MŪZIKĀ UN DŽEZĀ.

Festivālu ir novērtējusi un atzinusi Latvijas Izglītības un zinātnes ministrija, daudzo festivāla darbības gadu gaitā apbalvojot  pedagogus un organizētājus par ieguldījumu jauniešu muzikālajā attīstībā ar goda rakstiem.

Mūzikas skolu pianisma festivāli ir kļuvuši tradicionāli, taču bieži vien netiek pienācīgi novērtēts tas devums Rīgas un Latvijas mūzikas un kultūras dzīvē,  ko rada tie jaunieši, kas absolvējuši vidusskolas ar mūzikas virzienu: te jāmin tādas  izcilības kā Andris Nelsons, Sonora Vaice, Sergejs Jēgers, Maija Kovaļevska, Daiga Gaismiņa, Guntis Kuzma, Dace Šteina-Adviljone. Šāds festivāls ir ne vien zināma veida atskaite un paceļ māksliniecisko līmeni mūzikas novirziena vispārizglītojošo skolu  konkurencē, bet arī iepazīstina ar saviem sasniegumiem un prefesionālās varēšanas līmeni mūzikas pazinējus, un īpaši jauniešus no Rīgas mūzikas skolām un vispārizglītojošām skolām.  Un starp tradicionālajiem pianistu festivāliem šis ir īpašs ar to, ka jaunieši demonstrē savu varēšanu arī improvizācijā, džezā un populārajā mūzikā. Bieži vien tieši šādi festivāli ļauj tikt pamanītiem un uzplaukt jauniem mūzikas talantiem.

Blakus mūsu nacionālo un pasaules izcilo akadēmisko komponistu klaviermūzikai dalībnieki rāda savas spējas improvizācijā džezā un populārajā mūzikā - jomās kam mazāk pievēršas mūzikas skolas, bet kur aizvien vajadzīga jauno mūziķu sagatavošana, kas balstīta uz profesionāliem pamatiem. Tā ir vēl viena papildus vērtība, ar ko šis festivāls atšķiras no citiem tradicionāliem pianisma festivāliem.

Ar festivāla jaunumiem var iepazīties Facebook lapā: Jauno pianistu festivāls “Klavieres populārajā mūzikā un džezā”