Konkursa uzdevums ir veicināt vispārizglītojošo skolu skolēnu un profesionālās ievirzes skolu audzēkņu interesi par jautājumiem, kas saistīti ar autortiesībām un blakustiesībām. Piedalīšanās tajā ir arī interesanta un izglītojoša aktivitāte, ar ko papildināt radošo nometņu programmu.

Līdz 31. jūlijam aicinām iesniegt vizuālos, telpiskos, audio un video komunikācijas risinājumos veidotus darbus, kuros attēlota autortiesību un blakustiesību tēma, izmantojot projekta logotipu un kādu no atslēgvārdiem, piemēram, “dziesma”, “dzejolis”, “fotogrāfija”, “kino” u.c. Sīkāk par konkursu – konkursa nolikumā un plakātā.

Ikviens konkursa dalībnieks saņems apliecinājumu par piedalīšanos, savukārt labāko darbu autori – balvu 100 eiro apmērā.

Ar konkursa nolikumu var iepazīties arī KM tīmekļvietnē un iniciatīvas vietnē www.autorskola.lv.

Sekojiet Autorskolai arī Facebook, Youtube, Instagram.

Projektu “Izglītojoša kampaņa autortiesību un blakustiesību izpratnes veicināšanai jauniešu vidū” jeb “Autorskolu” realizē Latvijas Republikas Kultūras ministrija sadarbībā ar Latvijas Izpildītāju un producentu apvienību (LaIPA) un Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūru / Latvijas Autoru apvienību (AKKA/LAA), piesaistot Eiropas Savienības intelektuālā īpašumu biroja (EU IPO) finansiālu atbalstu.

Reklāmraksts