PIESLĒDZIES E-KLASEI

Trešdiena, 2024. gada 28. februāris

Justs, Skaidra, Skaidrīte

Tehnologiju-gads-foto-marislazdans-6286.jpg
Foto: Māris Lazdāns / IZM
2019./2020.mācību gads pasludināts par “Tehnoloģiju gadu”, un tas ļaus īstenot dažādas ar informācijas tehnoloģijām saistītas aktivitātes.

Pirms jaunā mācību gada Latvijas skolēni kārtējo reizi apliecinājuši savas zināšanas, prasmes un talantus tehnoloģiju jomā, sasniedzot augstus rezultātus Starptautiskajā informātikas olimpiādē un mājup atvedot divas bronzas medaļas. 2020. gadā Baltijas Informātikas olimpiādi starptautiskā sabiedrība uzticējusi rīkot tieši Latvijai un paredzams, ka tā pulcēs talantīgākos jauniešus no Baltijas jūras reģiona valstīm. Tāpēc likumsakarīgi, ka šis zinību gads skolās aizritēs tieši tehnoloģiju un datorikas zīmē.

“Viens no centrālajiem “Tehnoloģiju gada” pasākumiem ir Baltijas informātikas olimpiāde, kurā piedalīsies vismaz desmit valstis, kas ir lielākais skaits līdz šim Latvijā organizētās starptautiskās programmēšanas sacensībās. Olimpiādē mērosies labākie Latvijas skolēni, kuri gatavojas jau krietnu laiku pirms tam, lai godam varētu pārstāvēt Latvijas vārdu tik nozīmīgā pasākumā. Tas ir mūsu prestižs, tāpēc ceram gan uz labiem rezultātiem, gan labi noorganizētu minēto olimpiādi”, pauž Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta pētnieks un Latvijas skolēnu Informātikas olimpiādes komandas vadītājs Mārtiņš Opmanis.

Lai sekmētu un īstenotu datorikas apguvi skolās, Valsts izglītības satura centrs (VISC) īpašu uzmanību pievērsis pedagogu atbalstam tehnoloģiju un programmēšanas jomā, izstrādājot un piedāvājot profesionālās pilnveides iespējas pedagogiem. Tie pedagogi, kas 2018./2019. mācību gadā apguva Scratch programmēšanas pamatus jaunu interešu izglītības pulciņu attīstībai, sadarbībā ar Latvijas elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociāciju vakar varēja piedalīties Makeblock robotikas apguvē. Tāpat VISC izveidojis specializētu piedāvājumu sākumskolas pedagogiem, kuri apgūst robotikas pamatus LEGO Education mācību vidē. Šādi kopumā tiks apmācīti 100 sākumskolas pedagogi, un šo programmu attīstība skolās ir priekšnoteikums arī skolu atbalstam ar nepieciešamajiem mācību līdzekļiem – robotikas mācību komplektiem. Ilgtermiņa pozitīvu mācību sasniegumu attīstībai ir kritisks priekšnoteikums kvalitatīvai STEM attīstībai sākumskolās.

VISC īstenotā ESF projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (8.3.2.2./16/I/001) sadarbības partneru iesaistītās izglītības iestādes līdz 2019.gada 30.septembrim var iesniegt savus pieteikumus “Tehnoloģiju gada” īstenošanai skolās, piesakot tādus pasākumus kā: jaunu speciālistu piesaiste datorikas un tehnoloģiju apguvei, papildus nodarbības pedagogiem, interešu izglītības programmu īstenošana un apguve pašvaldībās. Konkursa kārtībā, pamatojoties uz iesniegtajiem pieteikumiem, no ESF līdzekļiem tiks piešķirti 750 000 EUR “Tehnoloģiju gada” pasākumu īstenošanai un 500 000 EUR “Fizikas gada” pasākumu turpināšanai.