Darbi jāiesniedz līdz 17.aprīlim, uzdevums atrodams fonda Viegli mājaslapā.

Pavasara nojausmās, neparastā fizikas mācību stundā No gaismas līdz kvantam tikās profesors Vjačeslavs Kaščejevs, skolēni, fonda Viegli, Carnival Youth un Jaunās Fiziķu skolas pārstāvji.

Ierakstā profesors stāsta par kvantu fizikā aplūkotajiem lielumiem – gaismu un viļņiem, motivējot aizdomāties par ikdienas parādību daudzveidīgām un šķietami pretrunīgām izpausmēm. Lekcija kalpo kā sagatavošanās daļa jaunrades konkursa uzdevumam un ir pieejama ikvienam fizikas skolotājam kā mācību līdzeklis.

“Fizika nepelnīti reti jaunrades konkursos ir galvenā varone, bet māksla spēj pat visdrūmākās lietas padarīt tuvas, mīļas un saprotamas. Man pašam māksla, it sevišķi mūzika, palīdz rast iedvesmu zinātniskajai jaunradei teorētiskajā fizikā”, stāsta Vjačeslavs Kaščejevs.

Konkursa darba uzdevums: radīt mākslas darbu (stāstu, zīmējumu, video, dziesmu, komiksu u.tml.) ar nosaukumu Viļņa piedzīvojumi, kas demonstrē elektromagnētisko viļņu fizikālo izpausmju un īpašību daudzveidību, informē Viegli pārstāve Arta Platace.

Konkursa desmit labākās komandas tiks paziņotas 24.maijā, aicinot tās 30.aprīlī piedalīties atklātajā fizikas stundā Cēsu Valsts ģimnāzijā. Tur komandas kopā ar Jauno Fiziķu skolu un grupu Carnival Youth gaismas viļņus varēs pētīt praktiskos eksperimentos. Komanda ar vislabāko sniegumu konkursā iegūs iespēju piedalīties Jauno Fiziķu skolas un grupas Carnival Youth vasaras nometnē Imanta Ziedoņa muzejā* 2015.gada vasarā.

Konkursa nolikums un Vjačeslava Kaščejeva lekcija “No gaismas līdz kvantam” atrodama Viegli mājaslapā.

Projekta Fizikas pavasaris mērķis ir paplašināt jauniešu priekšstatus par fiziku, izmantojot populāro mūziku un jaunradi. Projekta mērķauditorija ir 10.-12.klašu skolēni un fizikas skolotāji.

Par Imanta Ziedoņa fondu Viegli:
Imanta Ziedoņa fonds Viegli dibināts 2010.gada pavasarī, lai īstenotu fonda patronam – dzejniekam Imantam Ziedonim tuvu misiju: „Latvija ir brīnumskaista zeme, bet skaistajam jāpalīdz parādīties”. Fonda mērķis ir atbalstīt un veicināt jaunradi Latvijā, veicinot Imanta Ziedoņa ideju īstenošanos un vērtību turpināšanos, atbalstot radošas, neparastas idejas un, veidojot sabiedriskus projektus, kas atklāj Latvijas skaistumu.