Skatoties īsfilmas "Vaifija interneta alfabēts", kurās Vaifijs -  zēns, kurš dzīvo internetā, māca bērniem svarīgākos vārdus, kas jāzina katram interneta lietotājam, bērni uzzinās daudz jauna par drošu un labu uzvedību internetā.

Vaifija interneta alfabētu veido 33 mācību īsfilmas par katram alfabēta burtam atbilstošu vārdu, jēdzienu vai tēmu. Īsfilmas veidotas kā Vaifija un skolotājas sarunas, iepazīstot katru alfabēta burtu. Lai sekmētu skolēnu uztveri un prasmi strukturēt īsfilmās uzzināto, katrai īsfilmai ir izstrādāta Atgādne.

Materiāls papildināts ar ieteikumiem pedagogiem, darba lapu un testu zināšanu pārbaudei pēc īsfilmu noskatīšanās.

Atgādinām, ka 9.februārī visā pasaulē atzīmē Drošāka interneta dienu.