PIESLĒDZIES E-KLASEI

Ceturtdiena, 2024. gada 30. maijs

Lolita, Vitolds

jaunsardze.JPG
Foto: Jaunsardzes centrs
Jaunsardzes centrs aicina izglītības iestādes pieteikties valsts aizsardzības mācības īstenošanai no 1.septembra, informē Jaunsardzes centra Plānošanas un organizācijas departaments.

Valsts aizsardzības mācības kursa programmu veido trīs paralēli apgūstami moduļi: pilsoniskā aktivitāte valsts drošības kontekstā, noturība krīzes situācijās un vadība, valsts aizsardzības iemaņas. Pirmie divi moduļi ir sasaistīts ar sociālās un pilsoniskās mācību jomas sasniedzamajiem rezultātiem un caurviju prasmēm. Piemēram, kritiskā domāšana, sadarbība, pilsoniskā līdzdalība. Savukārt trešais ir valsts aizsardzības prasmju apguves modulis, kurā būtiska nozīme ir saiknei ar sporta un veselības kursā gūtām iemaņām.

Galvenais šī mācību priekšmeta izvirzītais mērķis ir veicināt pilsonisko apziņu un patriotismu, kā arī sniegt iespēju apgūt militārās pamatiemaņas un prasmes, veidojot pilsoniski atbildīgus un Latvijai lojālus pilsoņus, kas ir vitāli svarīgi visaptverošas valsts aizsardzības kontekstā.

Ikdienā izglītības iestādēs apgūtās zināšanas izglītojamie varēs papildināt valsts aizsardzības mācības vasaras nometnēs, dalība tajās būs brīvprātīga.

Valsts aizsardzības mācības īstenošanas process ietver mācību programmu, kas paredzēta vispārējās un profesionālās vidējās izglītības iestādēs apgūt divus mācību gadus, secīgi - 10.klases un 11.klases skolēniem/ 1., 2. vai 2., 3.kursu profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem. Valsts aizsardzības mācību pasniedz Jaunsardzes centra instruktori, kā arī izstrādā mācību metodiskos materiālus, koordinē un kontrolē mācību procesu, organizē instruktoru sagatavošanu. Mācību priekšmets tiek īstenots nodarbību blokā (astoņas mācību stundas) reizi mēnesī (septembris - maijs). Tāpat izglītojamajiem vasarā tiek piedāvāta bezmaksas 11 dienu nometne.

Programma finansēta no Aizsardzības ministrijas līdzekļiem.

Jaunsardzes centrs līdz 19.februārim aicina elektroniski pieteikties, aizpildot pieteikumu. Līdz 12.martam Jaunsardzes centrs sazināsies ar pieteikumu iesniegušajām izglītības iestādēm. Savukārt, 26.martā Jaunsardzes centrs plāno informatīvu sanāksmi izglītības iestādēm, par ko tiks sniegta atsevišķa informācija.

Valsts aizsardzības mācība 2018.gadā kā pilotprojekts tika ieviesta 14 Latvijas skolās. Plānots, ka līdz 2024.gada 31.augustam valsts aizsardzības mācība vidējās izglītības pakāpē tiks īstenota kā specializētais kurss - izvēles priekšmets veselības, drošības un fiziskās aktivitātes mācību jomā, bet no 2024.gada 1.septembra valsts aizsardzības mācības apguve būs obligāta.

Šobrīd sadarbībā ar Jaunsardzes centru valsts aizsardzības mācības priekšmetu īsteno 68 izglītības iestādes visā Latvijā.