PIESLĒDZIES E-KLASEI

Pirmdiena, 2024. gada 15. jūlijs

Egija, Egmonts, Egons, Henrihs, Henriks

9138.jpeg
Foto: VIAA.lv Attēlā: Starptautisks seminārs „Iespējamie risinājumi priekšlaicīgi skolu pametušo jauniešu skaita samazināšanai un pieredze Erasmus+ programmas ietvaros”.
Saskaņā ar Eiropas Komisijas datiem ES izglītību priekšlaicīgi pārtraukušo skaits ES 2014.gadā bija 11,2%, bet Latvijā - 8,5%.

Lai diskutētu par iespējamiem risinājumiem priekšlaicīgi skolu pametušo jauniešu skaita samazināšanai un dalītos pieredzē par Eiropas Savienības (ES) izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus + iespējām šīs problēmas risināšanā, Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) ceturtdien, 15.oktobrī, organizēja starptautisku semināru.

“Risinājumi meklējami gan valstiskā un institucionālā, gan privātā līmenī. Nozīmīga loma ir ciešai sadarbībai starp skolu, pašvaldību un ģimeni. Dalībnieku projektu pieredzes stāsti apstiprināja, ka Erasmus+ stratēģiskās partnerības projekti palīdz rast jaunus un efektīvus veidus, kā motivēt jauniešus turpināt izglītoties,” atzīst VIAA ES Izglītības programmu departamenta direktore Ennata Kivriņa.

Neskatoties uz to, ka Latvijā situācija ir salīdzinoši labāka nekā vidēji Eiropā, ir nepieciešams apzināt iespējas, kā motivēt jauniešus turpināt mācības. Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas mazināšana ir viena no ES prioritātēm izglītības jomā periodā līdz 2020.gadam. Stratēģijā “Eiropa 2020” noteikts, ka izglītoties priekšlaicīgi pārtraukušo skaitam Eiropā jābūt mazākam par 10%.

Pieredzē par problēmas risinājumiem dalījās eksperti no Francijas, Igaunijas, Lietuvas un Latvijas. Erasmus+ un Mūžizglītības programmas projektu īstenotāji iepazīstināja ar šo valstu labās prakses piemēriem priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas mazināšanai, informē Kristīne Keiča, VIAA Komunikācijas un programmu publicitātes nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste.

Ar semināra materiāliem var iepazīties VIAA mājaslapā.