PIESLĒDZIES E-KLASEI

Sestdiena, 2024. gada 22. jūnijs

Laimdots, Laimiņš, Ludmila

8148.jpeg
Foto: lightpoet / 123RF
Priekules vidusskolā izglītojamajiem pēc 9.klases absolvēšanas ir iespēja mācīties un apgūt vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena programmu.

Apgūstot programmu „Ievirze policista darbā” trīs gadu garumā, jaunietis varēs iepazīt policijas darbu un pēc skolas absolvēšanas studēt Rīgā  Valsts policijas koledžas arodizglītības programmā „Policijas darbs”, kur  iestāties varēs bez  konkursa, ja reflektants sekmīgi nokārtos koledžas iestājpārbaudījumus. Policijas koledžā jāapgūst 10 mēnešu arodprogramma, un jebkurš koledžas dienas nodaļas students katru mēnesi saņems darba algu.

Mācoties Priekules vidusskolā, būs jāapgūst specializēti priekšmeti: ievirze policista darbā, administratīvās tiesības, fizisko spēju attīstība un pašaizsardzība; atsevišķi netiek mācīta fizika, ķīmija, bioloģija, bet kompakts dabaszinību kurss.

Izglītojamajiem radīsies izpratne par to, vai tiešām viņš vēlēsies savu nākotnes profesiju saistīt ar policijas darbu un strādāt policijā.

Policijas koledžā, beidzot arodprogrammu, absolvents ir tiesīgs turpināt mācības 1. līmeņa augstākajā profesionālajā programmā vai  sākt strādāt policijā.

Ja izglītojamais izdarīs izvēli un sapratīs, ka savu profesiju ar policijas darbu nevēlas saistīt, tad viņš savas studijas varēs  turpināt jebkurā Latvijas koledžā vai augstākajā izglītības iestādē.

Papildus mācību darbam vidusskolā izglītojamajiem ir iespēja iegūt “B” kategorijas autovadītāja apliecību (skola sedz daļu no izmaksām), saņemt stipendiju, ja minimālais vērtējums ir 6 balles visos mācību priekšmetos. Dzīvošana nodrošināta Ķieģeļu ielā 7, Priekulē.

Dokumentu iesniegšana Priekulē, Aizputes ielā 1, Priekules vidusskolā līdz 19. jūnijam. Iesniedzamie dokumenti: iesniegums, apliecība par vispārējo pamatizglītību, medicīnas karte (veidlapa Nr. 026/u).

Plašāku informāciju par mācībām skolā var iegūt, zvanot pa tālruņiem 29227734 vai 26671920 vai rakstot uz e- pastu [email protected]

Uz tikšanos Priekules vidusskolā!