Programma sāksies šī gada oktobrī un sniegs atbalstu, kā ģimenēm ar pašiem mazākajiem dalībniekiem (0 – 6 gadi), tā arī ģimenēm ar skolas vecuma bērniem (7 – 11 gadi) un pusaudžiem (12 – 18 gadi).

Programma nodrošina ģimenei visaptverošu atbalstu, stiprinot ģimeni pārvarēt grūtības pēc tuvinieka nāves un veicināt savstarpējo komunikāciju, kliedējot vientulību un aizspriedumus, rūpējoties par bērna psiholoģiskās veselības uzlabošanu un veicinot veselīga sērošanas procesa norisi ģimenē. "Mums ir svarīgi, lai bērns varētu paust savas izjūtas sev pieņemamā veidā – runājot, muzicējot, zīmējot, socializējoties un dažreiz – kopīgi paklusējot. Lai bērns sajustu piederības sajūtu un atbalstu no vienaudžiem, izprastu savas domas, emocijas, rīcību un vairs neprātotu – "Vai ar mani viss ir kārtībā?" Lai izjustu radošu kopā būšanas prieku un vairotu sevī cerību," stāsta programmas organizatori.

Apkārtējie cilvēki bieži ir apjukuši un nezina, kā izturēties pret bērnu, kuram nomiris tuvinieks. Tāpēc viena no biežāk sastopamajām reakcijām ir izvairīšanās runāt gan par pašu zaudējumu, gan sērojošā bērna izjūtām un vajadzībām. Sēras tiek pārvērstas par tabu tēmu un bērns sāk justies izolēts. Bet patiesībā – sēras ir dabīga un palīdzoša atbildes reakcija uz tuva cilvēka zaudējumu, kas var būt dziedinoša un spēcinoša. Sēras nav problēma, kas jāatrisina, drīzāk jauna realitāte, ar kuru jāiemācās sadzīvot.

Oktobrī sāksies jaunas grupas ģimenēm ar bērniem, kurām var pieteikties SOS bērnu ciematu asociācijas mājaslapā.