PIESLĒDZIES E-KLASEI

Otrdiena, 2024. gada 28. maijs

Vilhelms, Vilis

10105.jpeg
Foto: bialasiewicz / 123RF
Karjeras attīstības atbalsta pakalpojumu pieejamības paplašināšanai šogad plānots uzsākt Eiropas Sociālā fonda (ESF) līdzfinansēto atbalsta aktivitāti. 

Trešdien, 27. aprīlī, Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) un Latvijas Lauksaimniecības universitātes Mūžizglītības centra organizētajā konferencē Jelgavā vienkopus pulcējās pašvaldību pārstāvji, izglītības pārvalžu un iestāžu vadītāji no visas Latvijas, lai diskutētu par karjeras atbalsta īstenošanas modeļiem. 

Konferences dalībnieki pozitīvi novērtēja jauno ESF aktivitāti, kas palīdzēs veidot sistemātisku pieeju karjeras jautājumu risināšanai izglītības sistēmā, sniedzot papildu finansiālo atbalstu pedagogu karjeras konsultantu skaita palielināšanai un karjeras pakalpojumu veidu paplašināšanai. Darba grupās pašvaldību pārstāvji aktualizēja jautājumus par pedagogu karjeras konsultantu darba slodzi un darba samaksu jaunajā pedagogu darba samaksas modelī. Šobrīd daudzās pašvaldībās mēdz būt situācija, ka uz vairākiem tūkstošiem skolēnu ir tikai viens karjeras konsultants, un tas pats bieži vien strādā nepilnu slodzi, informē Kristīne Keiča, VIAA Komunikācijas un programmu publicitātes nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste.

„Karjeras atbalsta jautājums šobrīd ir aktuāls, jo mainās pieeja izglītībai, virzoties uz kompetencēs balstītu vispārējās izglītības saturu. Veiksmīgai karjerai ir nepieciešama pašizziņas prasme, ar kuras palīdzību skolēns var izprast savas stiprās puses un intereses, lai apzināti izdarītu ar savu karjeru saistītus lēmumus. Jaunajā aktivitātē plānotie pasākumi ir vērsti uz karjeras izglītības satura un metožu pilnveidi, lai skolēniem būtu iespēja apgūt karjeras vadības prasmes jau mācību procesā,” stāsta VIAA Informācijas un karjeras atbalsta departamenta direktore Aleksandra Joma.

Ir plānots, ka VIAA būs finansējuma saņēmējs Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa projekta īstenošanai, kas paredz uzlabot pieeju karjeras atbalstam vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.