pexels

Centrālajā bankā norādīja, ka programmas mērķis ir mainīt pašreizējo situāciju, kad Latvijā tikai katrs desmitais iedzīvotājs spēj pilnvērtīgi sekot līdzi finanšu un ekonomikas norisēm valstī.

Atbilstoši "Latvijas faktu" pētījumam par finanšu zināšanām Latvijā 13% iedzīvotāju uzskata, ka izprot ekonomikas norises valstī, spēj sekot līdzi izmaiņām tautsaimniecībā un atbilstoši tām pieņemt finanšu lēmumus. Vienlaikus 56% Latvijas iedzīvotāju cenšas sekot norisēm ekonomikā, bet tās pilnvērtīgi neizprot, savukārt 32% iedzīvotāju neko nezina par ekonomikas procesiem un atzīst, ka tie viņus arī neinteresē.

Pētījumā arī secināts, ka iedzīvotāju zināšanas par personīgās finanses ietekmējošām likumsakarībām ir labākas, nekā praktiskā rīcība, jo ikdienā lielākā daļa balstās uz īstermiņa budžeta plānošanas mērķiem, ģimenes ienākumus un izdevumus plānojot tikai tuvākā mēneša laikā. Vienlaikus pētījumā apstiprinās sakarība: jo augstākas iedzīvotāju zināšanas, jo augstāki ienākumi, kā arī lielāka izpratne par to, kā palielināt gan savu, gan valsts turīgumu.

"Lai nodrošinātu stabilu tautsaimniecības attīstību, ikvienam sabiedrības loceklim nepieciešama vispārīga izpratne par sociālekonomiskajiem procesiem, kas ietekmē gan indivīda personisko, gan visas sabiedrības kopējo labklājību," pauda Latvijas Bankā.

Izglītojošās programmas "No sprīdīšiem par saimniekiem" atklāšanas pasākums notiks 2.februārī plkst.12 Latvijas Bankas zināšanu centrā "Naudas pasaule" Rīgā, K.Valdemāra ielā 2A.

Pasākumā tiks prezentēts izglītojošs materiāls par personīgo un valsts budžeta plānošanu "10 patiesības par naudu", sniegta informācija par "Latvijas faktu" pētījuma rezultātiem, kā arī mediji gūs ieskatu atjaunotajā Latvijas Bankas zināšanu centrā "Naudas pasaule".

Pasākumā piedalīsies Latvijas Bankas prezidents Ilmārs Rimšēvičs, Latvijas Bankas Starptautisko attiecību un komunikācijas pārvaldes padomnieks Andris Strazds, kā arī "SEB bankas" valdes loceklis Kreditēšanas pārvaldes vadītājs Kārlis Danēvičs.

Iedzīvotāju aptauja veikta 2017.gada novembrī un decembrī.