J. Grants LSPA rektora amatā ievēlēts pērn decembrī.

Viņš bijis vienīgais pretendents uz šo amatu. Par viņu no 77 delegātiem savas balsis atdeva 64 personas, 11 balsoja pret, bet viena vēlēšanu zīme atzīta par nederīgu.

J. Granta kandidēšanai uz rektora amatu Rektora vēlēšanu komisija saņēmusi divus LSPA struktūrvienību atbalsta iesniegumus - no LSPA Rektorāta un Slēpošanas, šaušanas, orientēšanās, tūrisma un rekreācijas katedras.

Darbu LSPA J. Grants sācis 1989.gadā, par zinātņu prorektoru kļūstot 2009.gadā, informē aģentūra LETA.

Līdzšinējā LSPA rektora Jāņa Žīdena pilnvaru termiņš beigsies 2019.gada 21.janvārī. J. Žīdens šim amatam vairs nevarēja kandidēt, jo patlaban iztek otrais, proti, maksimāli pieļaujamais rektora amata ieņemšanas termiņš.