PIESLĒDZIES E-KLASEI

Svētdiena, 2024. gada 16. jūnijs

Justīne, Juta

Lauksaimniecība, mežsaimniecība – stabilas nākotnes profesijas!
Lauksaimniecība, mežsaimniecība – stabilas nākotnes profesijas!
Foto: Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) martā veiktā vispārizglītojošo skolu un vidusskolu jauniešu aptauja 6.-9.klašu grupā vecumā no 13-18 gadiem parādīja, ka 70% no aptaujātajiem 1552 jauniešiem, nezina, kur var apgūt ar lauksaimniecību saistītās profesijas. Tikai 30% respondentu nosauca Latvijas Lauksaimniecības universitāti, bet profesionālās izglītības iestādes pieminētas tika vien retās atbildēs. Taču - Latvijā katastrofāli trūkst izglītotu augkopju, biškopju, dārzkopju, lauksaimniecības mehanizatoru, lopkopju, zirgkopju, mežsaimnieku un veterinārmedicīnas asistentu.

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) martā veiktā vispārizglītojošo skolu un vidusskolu jauniešu aptauja 6.-9.klašu grupā vecumā no 13-18 gadiem parādīja, ka 70% no aptaujātajiem 1552 jauniešiem, nezina, kur var apgūt ar lauksaimniecību saistītās profesijas. Tikai 30% respondentu nosauca Latvijas Lauksaimniecības universitāti, bet profesionālās izglītības iestādes pieminētas tika vien retās atbildēs.  Taču - Latvijā katastrofāli trūkst izglītotu augkopju, biškopju, dārzkopju, lauksaimniecības mehanizatoru, lopkopju, zirgkopju, mežsaimnieku un veterinārmedicīnas asistentu.

Latvijā lauksaimniecisko izglītību dažādās nozarēs iespējams iegūt 15(!) profesionālās izglītības iestādēs.

skolu_karte_LLKC.png

Tās vienuviet ar savu piedāvājumu iepazīstināja arī LLKC rīkotajā konferencē "Nākotne gudrā lauksaimniecībā", kas notika 30.martā. Ikviens interesents guva ieskatu, zināšanas un izpratni par lauksaimniecības nozaru profesionālo izglītību Latvijā šādās kvalifikācijās: augkopis, augkopības tehniķis, biškopis, dārzkopis, dārzkopības tehniķis, lopkopis, lopkopības tehniķis, lopkopības tehniķis ar specializāciju zirgkopībā, lauksaimniecības mehanizācijas tehniķis, mežsaimniecības tehniķis, veterinārmedicīnas asistents.

Konferences pilnais ieraksts pieejams Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs FaceBook kontā.

Jaunieti, iepazīsti arī Tu, kādas profesionālās izglītības iespējas Tev pieejamas visā valstī, lai Latvijā būtu gudri un kvalificēti speciālisti kā zemnieku saimniecībās, tā lauksaimniecības uzņēmumos un organizācijās. Atceries! Pat, ja Tev nav savas zemnieku saimniecības, kurā praktizēties, bet lauksaimniecības profesijas patīk un interesē, pieredzi varēsi gūt kādā no 26 modernām prakšu saimniecībām visā Latvijā.

praksu saimniecibu karte_LLKC.png

Izvēlies skolu, apgūsti profesiju un zini - sekmīgi audzēkņi šajās skolās ik mēnesi saņem stipendiju līdz 150 EUR!

1. Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola (Zirgkopība, Veterinārmedicīna); 

2. Bulduru Dārzkopības vidusskola (Augkopība, dārzkopība); 

3. Daugavpils Būvniecības tehnikums. Izglītības programmas īstenošanas vieta "Višķi" (Augkopība. Lauksaimniecības mehanizācija);

4. Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Barkavas struktūrvienība (Augkopība);

5. Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Cīravas teritoriālā struktūrvienība (Lauksaimniecības mehanizācija);

6. Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Saulaines teritoriālā struktūrvienība (Augkopība);

7. Kandavas Lauksaimniecības tehnikums (Lauksaimniecības mehanizācija);  

8. Malnavas koledža (Lopkopība. Augkopība. Dārzkopība. Lauksaimniecības mehanizācija);

9. Ogres tehnikums (Biškopība. Mežsaimiecība); 

10. Ogres tehnikuma programmu īstenošanas vieta Rankā (Biškopība); 

11.Ogres tehnikuma programmu īstenošanas vieta Vecbebros (Biškopība); 

12. Smiltenes tehnikums (Lopkopība. Veterinārmedicīna.); 

13. Smiltenes tehnikuma Alsviķu struktūrvienība (Dārzkopība); 

14. Vidzemes Tehnoloģiju un Dizaina tehnikums (Augkopība. Lauksaimniecības mehanizācija);

15. Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskola (Augkopība).

Veiksmīgus profesionālās izglītības ceļus lauksaimniecībā un mežsaimniecībā!!!

 

Reklāmraksts