PIESLĒDZIES E-KLASEI

Trešdiena, 2024. gada 19. jūnijs

Nils, Viktors

11139.jpeg
Foto: gemenacom / 123RF
Turpmāk lēmumu par jauna studiju virziena atvēršanu varētu pieņemt izglītības un zinātnes ministrs, nevis Ministru kabinets.

Tā liecina izskatīšanai valsts sekretāru sanāksmē iesniegtais likumprojekts grozījumiem Augstskolu likumā.

Patlaban Augstskolu likums nosaka, ka lēmumu par jauna studiju virziena atvēršanu attiecīgajā augstskolā vai koledžā pieņem Ministru kabinets, izvērtējis augstskolai vai koledžai pieejamos resursus un atbilstību valsts attīstības prioritātēm. Gadījumā, ja Ministru kabinets pieņem lēmumu atvērt studiju virzienu augstskolā vai koledžā, augstskola vai koledža iesniedz Akadēmiskās informācijas centram iesniegumu par attiecīgajam studiju virzienam atbilstošās studiju programmas licencēšanu, informē aģentūra LETA.

Likumprojekts paredz grozīt šo kārtību, nosakot, ka argumentētu lēmumu par jauna studiju virziena atvēršanu pieņem izglītības un zinātnes ministrs. Tiek skaidrots, ka šāds grozījums nepieciešams, lai efektivizētu un paātrinātu jaunu studiju virzienu atvēršanas procedūru, neiesaistot tajā Ministru kabinetu. Ministra kompetencē ir nozares attīstības stratēģiska pārraudzība un vadība, ņemot vērā valsts attīstības intereses, līdz ar to izglītības un zinātnes ministrs objektīvi spēs izvērtēt jauna studiju virziena atvēršanas nepieciešamību augstākās izglītības stratēģisko mērķu sasniegšanai, uzsvērts likumprojekta anotācijā.

Tāpat patlaban Augstskolu likums nosaka, ka jaunu studiju virzienu nepieciešams atvērt, ja augstskola vai koledža vēlas licencēt studiju programmu studiju virzienā, kurš augstskolā vai koledžā netiek īstenots, un ka iesniegums par jauna studiju virziena atvēršanu iesniedzams Izglītības un zinātnes ministrijā, savukārt lēmumu pieņem Ministru kabinets, izvērtējot augstskolai vai koledžai pieejamos resursus un jaunā studiju virziena atbilstību valsts attīstības prioritātēm. Taču vienlaikus Augstskolu likums nenosaka detalizētāku kārtību studiju virzienu atvēršanas procesam, kā arī nenosaka viennozīmīgu deleģējumu Ministru kabinetam vai kādai citai institūcijai šādu kārtību noteikt. Līdz ar to, lai tiktu nodrošināta skaidra informācija par studiju virzienu atvēršanu, likumprojekts paredz Augstskolu likumā ietvert deleģējumu Ministru kabinetam noteikt studiju virzienu atvēršanas kārtību.

Likumprojektā ietverts arī rosinājums papildināt likumu ar iespēju augstskolām un koledžām izvēlēties studiju virziena akreditācijas ietvaros veicamās studiju virziena novērtēšanas organizētāju - Akadēmiskās informācijas centru vai Eiropas augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas reģistrā iekļautu kvalitātes nodrošināšanas aģentūru. Sīkāki jautājumi par veidu un kārtību, kādā tas tiks nodrošināts, jānosaka attiecīgajos Ministru kabineta noteikumos, norādīts likumprojekta anotācijā.

Paredzēts, ka grozījumi likumā varētu stāties spēkā 2018.gada 1.janvārī.